Olomouc

P. doc. Petr Chalupa, Th.D.

Doc. Petr Chalupa, Th.D. je ředitelem Českého katolického biblického díla, zastupuje olomouckou arcidiecézi.

Na našich stránkách nabízíme inspiraci pod ikonkou„Praktická práce s Biblí“„Připravované kurzy.“

 

  • V olomoucké arcidiecézi se lidé pravidelně setkávají na biblické hodiny v mnoha farnostech.
  • Ve farnosti v Babicích u Uherského Hradiště se pravidelně setkávají lidé na biblické hodiny. Bližší informace získáte na internetové adrese: Babice
  • Na Svatém Kopečku u Olomouce pravidelně probíhají biblické hodiny. Můžete se jich účastnit podle aktuálních informací na: www.svatykopecek.cz
  • V Doloplazech u Olomouce pravidelně probíhají biblické hodiny. Bližší informace na tel.: 585 356 270.