Plzeň

P. Ing. R. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L.

P. Pavel Větrovec je premonstrátem, farářem v Plasích, zastupuje plzeňskou diecézi v Českém katolickém biblickém díle.

 • Pastorační centrum v Plzni zajišťuje prodej biblické literatury a pomůcek, včetně prodeje Biblí nebo částí biblického textu.
 • V plzeňské diecézi je velký zájem o tzv. „denní tichou chvíli“. Uživatelé se díky ní často dostanou k hlubší a systematičtější práci s Písmem svatým.
 • Na několika místech v Plzni i po diecézi se schází už delší dobu různá společenství věřících. Náplní těchto setkání bývá často „práce“ s texty nedělních perikop nebo biblické hodiny.
 • V řadě farností vznikají různá menší společenství věřících scházejících se k četbě Bible nebo práci s ní jako odpověď na výzvu našeho biskupa k oživení farností. Na podporu této činnosti pořádá pastorační centrum dvouletý kurz pro animátory společenství, jehož podstatnou částí je mj. i práce s Písmem svatým ve skupinkách v rámci každého semináře.
 • Pracovníci pastoračního centra na žádost kněží také spolupracují při vytváření a v první fázi „fungování“ těchto společenství.
 
 • Kalendář akcí
  << Říj 2021 >>
  púsčpsn
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31