Praha

P. Angelo Scarano, Th.D.

 • 1997: pedagog na Vyšší odborné škole u sv. Jana pod Skalou (přednášky „Úvod do NZ“)
 • 1997-2000: Studium biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě, záverečná licenciátní práce „La preghiera di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro“ (Ježíšova modlitba před Lazarovým hrobem – Jan 11,41.42)
 • 2004: Obhajoba a následné publikování doktorské práce (pod vedením prof. Johannese Beutlera SJ) na téma „1 Gv 3,18-22: Storia dell´interpretazione ed esegesi“
 • od 2003: odborný asistent na katedře biblických věd
  Publikace:
 • „Jak číst celou Bibli během jednoho roku“ (Praha, Paulínky 2004)
 • „1 Gv 3,18-22: Storia dell´interpretazione ed esegesi“ (Roma, Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2005)
 • Pastorační komentáře nedělních biblických textů (dostupné nawww.pastorace.cz)
 • Popularizující biblické studie v časopisech

Biblické hodiny:

 • Fara sv. Jakuba – Praha Stodůlky: každé úterý od 19 hodin biblické hodiny, vede P. Angelo Scarano