Láska k Písmu svatému

Přečtěte si nový apoštolský list papeže Františka, který je možné si stáhnout zde: Láska k Písmu svatémupapezMaly

krátká ochutnávka: „V mnoha křesťanských rodinách se nikdo necítí schopen – jak je naopak předepsáno v Tóře (srov. Dt 6,6) – vést děti k poznání Pánova slova v celé jeho kráse, v celé jeho duchovní síle. Z tohoto důvodu jsem zavedl „neděli Božího slova“. Chtěl jsem tak povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. Jakýkoli jiný projev religiozity bude tak obohacen o nový smysl, bude zařazen do hierarchie hodnot a bude zaměřen k vrcholu víry, kterým je úplné přilnutí k tajemství Krista…“ papež František