Sbírka na neděli Božího slova

Česká biskupská konference nově ustanovila sbírku ve všech farnostech České republiky sbírku na biblický apoštolát, která se koná o neděli Božího slova. Celý výnos sbírky se posílá na účet: 1015502075/5500, VS: IČO farnosti.

Podpořte biblický apoštolát v ČR realizovaný Českým katolickým biblickým dílem a přispějte do nedělní sbírky, nebo pošlete dar přímo na číslo účtu: 1015502075/5500, zpráva pro příjemce: váš email. Pošleme Vám potvrzení o daru a každý měsíc je za dárce a jejich úmysly sloužena mše svatá. Za každý dar jsme Vám vděční!

Dopis Otce kardinála Dominika Duky ke slavení neděle Božího slova: Dopis kardinála Duky

Plakát do kostela: plakát neděle Božího slova 2021