Biblická duchovní obnova, Český Těšín

Datum: 22.02.2018 - 25.02.2018
Čas: 18:00


Duchovní obnova pro všechny, zvláště pro lidi aktivní v církvi.

místo: Český Těšín

přihlášky: Katechetické centrum v Ostravě

skupina: katecheté, lidé aktivní v církvi, teologové

téma: mládež v Bibli

Zveme vás na duchovní obnovu formou práce s biblickými texty, která se uskuteční od čtvrtka 22. února (začíná se v 19 hod. večeří) do neděle 25. února (končí se obědem). Místem konání bude Exerciční dům v Českém Těšíně. Cena za nocleh a stravu je 1 350 Kč.

 Program na čtvrteční večer v bodech:

17.30 mše svatá v kostele (možnost)

19.00 začátek večeří

19.45 začátek programu v sále (představení se, uvod)

21.00 společná modlitba před spaním v kapli
 

Duchovní obnovu povede doc. Petr Chalupa, Th.D. a PhDr. Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Bude zaměřena na práci ve skupině, dialog, společné tvoření a sdílení. Dopoledne i odpoledne vyplní tříhodinové řízené bloky, ve kterých se budou účastníci věnovat biblickým textům. Práce s biblickými texty bude probíhat pomocí různých přístupů a metod práce, např. metodou „bibliolog“ (= metoda interaktivního výkladu biblického textu ve skupině za pomoci řízeného slova; logos=slovo), práce s obrazy, diapozitivy a také biblickými postavičkami. Večery budou věnovány společné modlitbě a adoraci. V sobotu večer bude také možnost zúčastnit se společného sdílení života a zkušeností z katechetické praxe.