Diecézní setkání mládeže – Praktická práce s Biblí – Litoměřice – ZRUŠENO

Datum: 04.04.2020
Čas: 14:00 - 16:30


Název: Praktická práce s Biblí

Téma: Navštěvuje Bůh lidi i dnes?

Před mnoha lety Bůh navštívil lidstvo, když nám poslal svého Syna Ježíše. Setkání s ním pomohlo mnohým v jejich bezvýchodné situaci, např. matce, která pochovávala své jediné dítě (Lk 7, 11-17). Navštěvuje Bůh lidi i dnes? Mohu se s ním setkat i já?

Přijďte si vyzkoušet, jak se dá prakticky pracovat s textem Bible ve společenství.