Velehradský rukopis

Datum: 04.07.2021 - 05.07.2021
Čas: 0:00


Místo: Muzeum Bible na Velehradě

Informace: Velehradský rukopis vzniká od roku 2005, letos již 16. ročník ručního přepisování Bible o Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. Každý z návštěvníků, se podílel na vzniku této výjimečné knihy, přepsal vlastnoručně jeden biblický verš. Děti opatřovali nově vznikající Bibli obrázky. Je možné nahlédnout do knih, které se opsaly v minulých letech.