O financování

Financování

České katolické biblické dílo je církevní nezisková organizace, která je financovaná z darů drobných dárců. 33. neděle v liturgickém mezidobí je vyhlašována jako Den Bible. V tento den probíhá v katolických kostelích sbírka na biblický apoštolát. Výnos sbírky je podle rozhodnutí ČBK rozdělen na dvě části:

  • 75% – České biblické společnosti (evangelicky orientovaná, vydává Český ekumenický překlad a další biblické pomůcky-mapy, apod., tiskne Bible pro cizinu)
  • 25% – Českému katolickému biblickému dílu (věnuje se především katolickým věřícím, zaměřuje se na vzdělávání v biblické oblasti, metodicky pomáhá při přípravě a vedení setkávání nad Biblí, pořádá kurzy, jezdí do farností)

Dárcům z řad fyzických i právnických osob na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové přiznání.

 

Číslo účtu: 101 550 2075/5500
Variabilní symbol: IČ farnosti, nebo rodné číslo