Cesty apoštola Pavla – Sk 13,1-28,31

Cesty svatého Pavla

 

Text: Skutky apoštolů (Sk 13,1 – 28,31)

 

Pomůcky: mapky „Cesty sv. Pavla“ vydané Českým katolickým biblickým dílem nebo alespoň mapka, která je přílohou Českého ekumenického překladu Bible, na okrajích ohořelé papíry formátu A4, 50 cm dlouhý provázek, 2 ohořené tvrdé desky formátu A3, tužky, Bible.

 

Průběh praktické práce s Biblí:

 • Každý si vezme svou mapku. Moderátor skupinky postupně prochází zastávky na jednotlivých misijních cestách apoštola Pavla a účastníci si spojují místa, kterými Pavel prošel. Při postupném sledování jednotlivých apoštolských cest si všimněme měřítka, které nám ukazuje, kolik kilometrů musel Pavel ujít (pravděpodobně pěšky, zčásti se plavil lodí).
 • Jakmile budeme mít zakresleny všechny Pavlovy cesty, dostane každý 1 – 3 kusy ohořelých papírů, které mu poslouží k sepsání části (lodního) deníku z některého místa na Pavlových cestách. Při psaní budeme vycházet z biblického textu, který však můžeme libovolně rozšířit. Píšeme-li o Pavlově misii v nějakém městě, je dobré si všimnout, jestli do tohoto města napsal Pavel některý ze svých dopisů. Také můžeme použít zprávy o tom, jak lidé na jeho kázání reagovali, co se událo ve vězení… Po 30 – 45 minutách si opět sedneme do kruhu. Kdo chce, může přečíst svou část deníku. Pak jednotlivé listy poskládáme tak, aby následovaly chronologicky za sebou, přidáme desky a svážeme všechno do knihy. Tak vznikne ´Lodní deník z cest apoštola Pavla´.
 
 • Kalendář akcí
  << Zář 2020 >>
  púsčpsn
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4