Plzeň

P. Ing. R. Pavel Větrovec, Th.D., S.S.L.

P. Pavel Větrovec je premonstrátem, farářem v Plasích, zastupuje plzeňskou diecézi v Českém katolickém biblickém díle.

  • Pastorační centrum v Plzni zajišťuje prodej biblické literatury a pomůcek, včetně prodeje Biblí nebo částí biblického textu.
  • V plzeňské diecézi je velký zájem o tzv. „denní tichou chvíli“. Uživatelé se díky ní často dostanou k hlubší a systematičtější práci s Písmem svatým.
  • Na několika místech v Plzni i po diecézi se schází už delší dobu různá společenství věřících. Náplní těchto setkání bývá často „práce“ s texty nedělních perikop nebo biblické hodiny.
  • V řadě farností vznikají různá menší společenství věřících scházejících se k četbě Bible nebo práci s ní jako odpověď na výzvu našeho biskupa k oživení farností. Na podporu této činnosti pořádá pastorační centrum dvouletý kurz pro animátory společenství, jehož podstatnou částí je mj. i práce s Písmem svatým ve skupinkách v rámci každého semináře.
  • Pracovníci pastoračního centra na žádost kněží také spolupracují při vytváření a v první fázi „fungování“ těchto společenství.