Rok Bible

Logo-CZ-duha

Rok Božího slova

Mnoho lidí v současném světě hladoví a žízní po životě, uzdravení a pokoji, které může dát jedině Kristus. Víme, že pro svou lásku hovoří Kristus s lidmi jako s přáteli (Jan 15,14–15) a žije mezi námi, takže může každého člověka pozvat k přátelství se sebou (Dei Verbum, čl. 2). Proto církev už od prvních dnů hlásala Krista a vedla k jeho poznání (1 Kor 2,2). Toto poslání je důvodem, proč je zde církev (Mt 28,19–20; Mk 6,7–12). Nelze však popřít, že mnoha lidem není umožněn „snadný přístup“ k Pánu v Písmu svatému a jeho zvěsti, což Druhý vatikánský koncil požadoval (Dei Verbum, čl. 22; Verbum Domini, čl. 115).

V roce 2019 slaví Katolická biblická federace 50 let od svého založení. V roce 2020 si připomeneme šestnáctisté výročí od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista.“

Souvislost těchto dvou výročí vedla Správní výbor Katolické biblické federace k výzvě adresované členům federace, aby vyhlásili rok 2020 „Rokem Božího slova“, který se bude slavit od první neděle adventní (1. prosince 2019) do památky svatého Jeronýma (30. září 2020). Tento rok má vést k novému zdůraznění skutečnosti, že Boží slovo je středem života církve, jak to vyjádřili sv. Jan Pavel II. (Tertio Millenio Adveniente, čl. 36), papež Benedikt XVI. v návaznosti na biskupskou synodu v roce 2008 (Verbum Domini, čl. 73) a papež František v encyklice Evangelii Gaudium (§ 174).

Dopis Dominika kardinála Duky ke dni a roku Bible ke stažení zde: Den a rok Bible-dopis kardinála Dominika Duky

Rok 2020 vyhlásila Katolická biblická federace, která sdružuje jednotlivé národní instituty biblického apoštolátu, „Rokem Bible“. Během tohoto roku se má Písmo svaté stát ještě výrazněji než dosud středem veškerého života církve, například četbou Bible individuální nebo ve společenství, biblickou výstavou, slavením „Dne Bible“ ve farnosti a podobně.

Slavit Rok Božího slova je možné ve farním společenství, ale i v rodině, v soukromí.

Den Bible 2020 – neděle 15. listopadu 2020

Svatý Otec vyhlásil 3. neděli v liturgickém mezidobí jako Neděli Božího slova. V České republice jsme slavívali Den Bible na konci liturgického roku, v listopadu. Pro letošní rok se bude v naší církvi slavit jak Neděle Božího slova, tak Den Bible. Od roku 2021 bude Den Bible nahrazen Nedělí Božího slova (dle ČBK).

Impulsy-ke-slavení-DNE-BIBLE – ke stažení, v pdf. (najdete zde: na Boží slovo orientované přímluvy, požehnání – lze vytisknout a použít při nedělní bohoslužbě)

Impulsy pro slavení Roku Božího slova ve farním společenství

 1. Při slavení Eucharistie (následující předpokládá souhlas a součinnost místního kněze):
  • na začátku průvod s Evangeliářem nebo Lekcionářem
  • intronizace Bible na vyzdobené místo nebo ambon
  • biblicky zaměřená homilie
  • biblicky zaměřené přímluvy (www.biblickedilo.cz)
  • po skončení: „farní kavárna“ s pokrmy z biblických dob (chléb, víno, med, olivy, čočka, beránek, nekvašený chléb…)
 2. vývěska s biblickou tématikou (např. plakát ke Dni Bible)
 3. biblická výstava (obsah podle místních možností)
 4. výstava různých vydání Bible, které mají farníci doma
 5. opisování části Bible v kostele nebo na jiném vhodném místě (popř. v rodinách)
 6. založení biblického kroužku prvním setkáním nad Biblí s pomocí lektorky nebo lektora z Biblického díla (např. s využitím biblických map – místa, na kterých se odehrál úryvek biblického textu; nebo s využitím biblických postaviček, pokud jsou k dispozici)
 7. biblicky orientovaná přednáška pozvaného hosta (např. z Biblického díla)
 8. biblický růženec – společná modlitba s využitím powerpointu (www.biblickedilo.cz)
 9. biblicky zaměřené odpoledne pro rodiny (např. také výroba letáčků s návodem, jak číst Bibli, nebo záložek s biblickým citátem
 10. truhlička s biblickými citáty v roličkách (nabídka k rozebrání)
 11. biblické hry (např. aktivity, christivity, Kdo je kdo, …(www.biblickedilo.cz)
 12. promítání filmu s biblickou tématikou
 13. ekumenická bohoslužba slova

Rok Božího slova v rodině

 • příprava rodičů s dětmi na nedělní biblické texty
 • Po celý týden číst denně úryvek z Bible
 • Společná modlitba biblického růžence (www.biblickedilo.cz)
 • Rozhovor nad Písmem – Lectio divina

Rok Božího slova individuálně

 • věnovat četbě Bible delší čas než obvykle
 • spolupracovat při realizaci farních aktivit
 • pokusit se o individuální Lectio divina
 • pomodlit se individuálně biblický růženec

POMŮCKY K OBJEDNÁNÍ (info@biblickedilo.cz)

20140407_180336

 

Biblické hry:

 
 • Kalendář akcí
  << Říj 2021 >>
  púsčpsn
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31