Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

153 ryb – J 21,1-14

Zázračný rybolov – J 21,1-14

Texty: J 21,1-14
Pomůcky: okopírovaný text J 21,1-14, tužky, biblické postavičky, rekvizity (loď, ryby, chléb, stromy, látky, kameny…)

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Meditace obrazu (z jiné biblické práce vznikl obraz složený z 153 ks různě barevných ryb, které spolu tvořily jednu velkou rybu plující stejným směrem – může to znázorňovat církev, ve které žije množství různých lidí i národů, které mají před sebou stejný cíl, tj. Ježíše Krista)
 • účastníci se dívají na obraz a v několika fázích odpovídají na otázky. První otázka je : Co vidím? Dále pak: Proč jsou v tom tvaru? Co to může znázorňovat? Napadá mě nějaký biblický úryvek?

Práce s textem:

 • úryvek budeme číst podle rolí. Nejdříve vybereme, kdo všechno v příběhu hovoří (Ježíš, Petr, Tomáš, Natanael, Jakub a Jan (= ten, kterého Ježíš miloval?), první učedník, druhý učedník, vypravěč).
 • Textem se budeme zabývat pomocí metody Västeras:
  • „?“ – u místa, kterému nerozumím (slovo, věta, slovní spojení)
  • „!“ – u místa, které je v textu důležité, klíčové (slovo, věta, verš)
  • „srdce“ – u místa, které mě zasáhlo u srdce, oslovilo mě osobně
 • Až mají všichni v textu doplněné značky, postupně procházíme nejdříve „?“ a snažíme se jednotlivá místa objasnit. Podobně procházíme i obě další značky
 • Takto jsme si text dobře připravili pro třetí fází biblické práce

S textem do života:

 • Znovu si přečteme úryvek.
 • Pokud účastníci ještě nepracovali s biblickými postavičkami, moderátor je uvede do tohoto druhu práce, vysvětlí jim základní zásady, naučí je s postavičkama pohybovat, vyjadřovat postoje, pocity…
 • Rozdělíme se do tří skupinek. Každá skupinka dostane jednu scénu:
  • · 1.scéna: J 21,1-3a
  • · 2.scéna: J 21,3b-8
  • · 3.scéna: J 21, 9-14
 • Každá skupinka se pokusí zachytit klíčový okamžik vybrané části úryvku. Pak moderátor propojí jednotlivé scény „červenou nití“.
 • Všichni se shromáždíme okolo první scény. Někdo z první skupinky nám vysvětlí, co scéna znázorňuje, ostatní ho mohou doplnit. Takto si projdeme všechny tři scény.
 • Pak se opět vrátíme k první scéně a posadíme se do kruhu okolo ní.
 • Identifikace: Kdo bude chtít, vezme si do ruky jednu z postaviček a řekne, co si vybraná postava může myslet, říkat, ptát se, cítit… Např: „Já, jako apoštol Petr, toužím…“ nebo „Já, jako Jakub, vidím, že se musím vrátit ke svému řemeslu, abych nezemřel hlady…“ Jakmile domluví, vrátí postavičku zpět na místo. Někdo jiný může na jeho slova zareagovat tím, že vezme jinou postavičku a řekne: „Ale já si myslím…“
 • Po chvíli se přesuneme ke druhé a pak i ke třetí scéně a pokračujeme stejným způsobem.
 • Na závěr vytvoříme sdílení, koho co oslovilo, čeho si všiml nově, jinak, apod.

Text – Jan 21,1-14

1Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského. 2Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. 3Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“
Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. 4Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 5Ježíš jim řekl: „Nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ 6Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. 7Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou. 8Ostatní učedníci přijeli na lodi – nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami.
9Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. 10Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!“ 11Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. 12Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. 13Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. 14To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.