Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Povolání rybářů – Lk 5,1-11

Povolání rybářů – Lk 5,1-11

 

 

Pomůcky: biblický text Lk 5,1-11 rozepsaný podle rolí, tužky

 

Průběh praktické práce s Biblí:

 • modlitba
 • uvedení do techniky zvané bibliodrama
 • společné přečtení úryvku
 • chvíle ticha
  • každý se zamyslí nad daným textem
  • vyhledá osoby, které se tam vyskytují (Ježíš, vypravěč, Šimon, Jakub a Jan, společník Šimona, zástupy)
  • pokusí se text rozdělit do několika scén (např.: v.1-3, 4-5, 6-10a, 10b-11)
 • společně na papíry sepíšeme osoby a můžeme si je zvolit
 • znovu si každý přečte text, zvláště ten, který se týká osoby, kterou má představovat
 • připravíme si kulisy (např. 2 židle jako jedna loď, 2 židle jako druhá loď,…)
 • podle scén a textu si zahrajeme danou událost a pak o svých pocitech chvíli hovoříme
 • chce-li si někdo vyměnit roli, tak ji změníme a tento příběh ztvárníme znovu, jako by se stal v dnešní době. Budeme mluvit našimi výrazy,… Cílem je vžít se do situace, že by Ježíš přišel dnes, a takto povolával lidi. Jak by asi reagovali?… Je možné také tomuto příběhu dát jiný konec.
 • opět si sedneme ke stolu a každý má možnost se vyjádřit k tomu, která role se mu líbila, co ho oslovilo, co objevil nového,…
 • modlitba – píseň

 

Co to je bibliodrama?

 

je to dramatické vyjádření textu (příběhu, …)

nejde o profesionální hru, ale o identifikaci se s rolí, zvnitřnění příběhu, objevení problémových situací

bibliodrama může mít různé formy:

o scénické přehrání, kdy učastníci jsou herci

o pomocí loutek, maňásků

o s pomocí speciálních postaviček, které vynalezla Doris Egliová

o nakreslení příběhu v několika scénách

 

důležité body:

o četba textu + hledání a výběr rolí (dostatek času na identifikaci se s rolí!)

o sehrání textu

o analýza – co se mně líbilo, nelíbilo, co mě oslovilo?

o scénické přehrání s aktualizací do dnešní doby

o možnost každého projevit se jako jiná osoba v tom příběhu

o pro zajímavost je možné vymyslet jiný nový konec

o na závěr je dobré rozebrat co se mně líbilo, která osoba mě zaujala, čeho jsem si všiml jako novinky?

 

 

 

Text rozdělený do rolí (podle ekumenického překladu)

 

Vypravěč: 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského. 2Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. 3Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.

4Když přestal mluvit, řekl Šimonovi:

 

Ježíš: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“

 

Vypravěč: 5Šimon mu odpověděl:

 

Šimon: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“

 

Vypravěč: 6Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 7Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. 8Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl:

 

Šimon: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“

 

Vypravěč: 9Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. 10Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi:

 

Ježíš: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“

 

Vypravěč: 11Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.