Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Desatero – Ex 34,1-11

Já jsem milosrdný a věrný – Ex 34,1-11

Texty: Ex 34,1-11

Pomůcky: okopírovaný text Ex 34,1-11, fixy, plakát A2, tužky, soubor barevných látek, výkladový materiál (dřívka, kamínky, provázky,…)

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

  • „Jaký je Bůh?“ – napsat na papír a všichni budou psát okolo, co je k tomu napadne. (odpouštějící, věrný, přijímající, milosrdný, milostivý…) Jak ho vidím já, jak ho vidí ostatní?

Práce s textem:

  • úryvek budeme číst podle rolí. Nejdříve vybereme, kdo všechno v příběhu hovoří (Mojžíš, Hospodin, vypravěč).
  • Metoda Västeras

S textem do života:

  • Každý z účastníků si vybere okamžik, který ho nejvíce oslovil.
  • Tento vybraný okamžik se pokusí znázornit pomocí látek, dřívek, kamínků a ostatního výkladového materiálu
  • Až jsou všichni hotovi, prohlédneme si jednotlivá díla
  • Kdo chce, může ostatním představit svůj výtvor a vysvětlit jednotlivé symboly
  • Sdílení – co mě oslovilo na dílech ostatních, jak ke mně tento text promluvil? Jak se mně líbila či nelíbila biblická práce – co mě oslovilo a co nikoliv?

Text: Exodus 34,1-11

1Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vytesej si dvě kamenné desky jako ty první, já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztříštil.2Připrav se na ráno; vystoupíš zrána na horu Sínaj a postavíš se tam na vrcholku hory ke mně. 3Nikdo s tebou nevystoupí, a též ať se na celé hoře nikdo neukáže, ani brav nebo skot ať se nepase poblíž té hory.“ 4Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky, jako ty první. Za časného jitra vystoupil na horu Sínaj, jak mu Hospodin přikázal, a do rukou vzal obě kamenné desky.
5Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. 6Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, 7který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení.“8Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klaněl se 9a řekl: „Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj prosím, Panovníku, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíjný; promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví.“10Hospodin odpověděl: „Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň. 11Bedlivě dbej na to, co ti dnes přikazuji…“