Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Povolání Jonáše – Jon 1-2

Povolání Jonáše

 

Texty: první a druhá kapitola knihy Jonáš (Jon 1-2)

Pomůcky: Bible, 1-2 papíry velikosti A2 (4-7 účastníků na jeden papír), různé obrázky z kalendáře, časopisy na rozstříhání, nůžky, lepidla, fixy, pastelky, vodové barvy…, mapa Izraele a jeho širokého okolí (mohou posloužit i mapky, které jsou na konci Bible v Českém ekumenickém překladu).

Tip: Pro tuto praktickou práci s Biblí je dobré, když se stmívá nebo je již zcela tma. Lze použít také místnost, kterou lze zcela zatemnit.

 

Průběh praktické práce s Biblí:

 

  • Účastníci se sejdou u stolu v místnosti. Moderátor je uvede do první a druhé kapitoly knihy Jonáš. Prorok slyší Boží hlas s jasným poselstvím, ale vydává se na opačnou stranu, než je Ninive. Účastníci se snaží na velké mapě najít Jafu, Ninive, Taršíš…
  • Pak moderátor všem vysvětlí situaci: Každý z účastníků se stává Jonášem, který slyší Boží hlas a snaží se před ním ukrýt, utéct co nejdále. Účastníci se mohou rozprchnout po domě, mohou také dům opustit, pokud je to možné. Úkolem je skrýt se tak, aby neslyšeli „Boží hlas“. Po 3-5 minutách se vrátí zpět do místnosti, ve které bude naprostá tma. Z místnosti se tak stane velká ryba, která pohltila Jonáše. V této temnotě každý přemýšlí, jaké to je být v temnu a tichu, jak se cítí, co prožívá, co se mu honí hlavou.
  • Moderátor se znovu zeptá, zda všichni rozumí zadání. Stává se pak „Božím hlasem“, který hlasitě volá: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého…“ Tato slova stále opakuje dokola po dobu 1-3 minut. Pak zatemní místnost a očekává příchod „Jonášů – účastníků“.
  • Účastníci v tiché, temné místnosti stráví 5-7 minut v přemýšlení nad otázkami: Jak se cítím v této temnotě? Co se mně honí hlavou? Podařilo se mně utéci před Božím hlasem? Mám strach?…
  • Pak moderátor rozsvítí a účastníci se rozdělí do skupinek po 4-7 lidech. Každá skupinka dostane papír formátu A2, obrázky a časopisy, nůžky, fixy, lepidlo, pastelky, vodové barvy… a každý se pokusí na velký papír znázornit, co prožíval. Společně pak za pomoci různých obrázků, nápisů z časopisů, pastelek a vodových barev vytvoříme na papír koláž. Při společné tvorbě můžeme pustit klidnou instrumentální hudbu. (40 – 60 min.)
  • Po dokončení díla moderátor povzbuzuje účastníky ke sdílení. Musí však být velmi ohleduplný, aby nenutil nikoho mluvit. Je dobré začít méně osobními otázkami jako: Jak daleko jsi musel utéct? Podařilo se ti schovat se před „Božím hlasem“? Bylo to jednoduché se ukrýt? Bál ses, měl jsi strach? Jak ses pak cítil po návratu do temné místnosti? Jak se tyto pocity odráží ve společně vytvořené koláži? Proč jsi se do ní zapojil právě tímto obrázkem, tímto nápisem,…? Co tě oslovilo? Co se ti líbí? Jaké pocity v tobě celá koláž vyvolává? Je třeba nechat dostatek prostoru, aby se každý, kdo chce, mohl vyjádřit.
  • Moderátor zhasne světlo a rozsvítí svíci. Pak může pokračovat krátká meditace na téma povolání, kterou moderátor uvede např. takto: Přiblížili jsme si bytostně povolání proroka Jonáše. Zamysleme se nad tím, jestli se nás toto povolání proroka nějak osobně dotklo. Promluvil tento text ke mně novým způsobem? Jak reaguji na Boží volání? Znám a hledám svou životní cestu? Mám chuť překonávat i mnohé překážky, které se mně staví do cesty, nebo se raději otočím a jdu na opačnou stranu?… Moderátor nyní nechá asi 3-5 minut ticha pro meditaci, kterou pak zakončí společnou modlitbou a písní. Např.: Dnes tebe volá Pán.