Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Ženu statečnou kdo nalezne?

©ČKBD – biblickedilo.cz

Text: Př 31,10-27

Pomůcky: obrázky, látka do středu, nápis: „Jaký projev díků, úcty, vděčnosti mě nejvíce potěší? Mě v poslední době potěšil?“, texty, silné fixy, velké pruhy papíru na nové verše

Průběh praktické práce s Biblí

Přístup k textu:

 • Moderátor položí na stůl nejrůznější obrázky (např. z kalendářů, časopisů)
 • Moderátor vyzve účastníky, aby se zamysleli nad otázkou: Jaký projev díků, úcty, vděčnosti mě nejvíce potěší? Nebo mě v poslední době potěšil?
 • Účastníci si vyberou obrázek, který odpovídá odpovědi na zadanou otázku a jeden po druhém se sdílí o svoje zkušenosti
 • Moderátor uvede do židovského pátečního večera- uvítání nevěsty šabatu, při kterém čte muž své ženě slova z poslední kapitoly knihy Přísloví

Práce s textem:

 • Přečíst text po verších
 • Linecká metoda:
  • Co se mně na první přečtení líbí /nelíbí
  • Čemu nerozumím
  • Kontext – co předchází a co následuje?
  • Nadpis – vybrat klíčové slovo, nebo vymyslet vlastní nadpis
  • Aktuálnost – v čem je text aktuální i dnes?
 • Společné sdílení odpovědí

S textem do života:

 • Účastníci si vyberou verš, který je nejvíce oslovuje. Tento verš se pokusí napsat v současné řeči velkým písmem na pruh papíru, vytvoří tak nový aktualizovaný verš.
 • Verše pak poskládáme za sebe (tak jak by šly v knize Přísloví) a text znovu přečteme
 • Sdílení, co mě na nové verzi „ženy statečné“ oslovilo?
 • Společná modlitba na závěr

Přísloví 31,10-31

10Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. 11Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. 12Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. 13Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. 14Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. 15Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. 16Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. 17Bedra si opáše silou a posílí své paže. 18Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. 19Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. 20Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. 21Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. 22Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. 23Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. 24Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. 25Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. 26Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. 27Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. 28Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: 29„Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.“ 30Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. 31Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!