1. Láska k Písmu svatému

  Přečtěte si nový apoštolský list papeže Františka, který je možné si stáhnout zde: Láska k Písmu svatému

  krátká ochutnávka: V mnoha křesťanských rodinách se nikdo necítí schopen – jak je naopak předepsáno v Tóře (srov. Dt 6,6) – vést děti k poznání Pánova slova v celé jeho kráse, v celé jeho duchovní síle. Z tohoto důvodu jsem zavedl „neděli Božího slova“. Chtěl jsem tak povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. Jakýkoli jiný projev religiozity bude tak obohacen o nový smysl, bude zařazen do hierarchie hodnot a bude zaměřen k vrcholu víry, kterým je úplné přilnutí k tajemství Krista…“ papež František

   


 2. Neděle Božího slova – 24. 1. 2021

   

  Svatý Otec vyhlásil 3. neděli v liturgickém mezidobí jako Neděli Božího slova. V České republice jsme slavívali Den Bible na konci liturgického roku, v listopadu. Od roku 2021 bude Den Bible nahrazen Nedělí Božího slova (dle ČBK).

  Slavit Neděli Božího slova je možné ve farním společenství, ale i v rodině, v soukromí.

   

  Impulsy ke slavení Neděle Božího Slova – ke stažení, v pdf. (najdete zde: na Boží slovo orientované přímluvy, požehnání – lze vytisknout a použít při nedělní bohoslužbě)

   

  Neděle Božího slova ve farním společenství

  1. Při slavení Eucharistie (následující předpokládá souhlas a součinnost místního kněze):

  ——-na začátku průvod s Evangeliářem nebo Lekcionářem

  ——-intronizace Bible na vyzdobené místo nebo ambon

  ——-biblicky zaměřená homilie

  ——-biblicky zaměřené přímluvy (přímluvy)

  ——-po skončení: „farní kavárna“ s pokrmy z biblických dob (chléb, víno, med, olivy, čočka, beránek, nekvašený chléb…)

   

  1. přečíst a zamyslet se nad novým apoštolským listem papeže Františka, který je možné si stáhnout zde: Láska k Písmu svatému
  2. vývěska s biblickou tématikou (např. plakát k neděli Božího slova)
  3. biblická výstava (obsah podle místních možností)
  4. výstava různých vydání Bible, které mají farníci doma
  5. opisování části Bible v kostele nebo na jiném vhodném místě (popř. v rodinách)
  6. založení biblického kroužku prvním setkáním nad Biblí s pomocí lektorky nebo lektora z Biblického díla (např. s využitím biblických map – místa, na kterých se odehrál úryvek biblického textu; nebo s využitím biblických postaviček, pokud jsou k dispozici)
  7. biblicky orientovaná přednáška pozvaného hosta (např. z Biblického díla)
  8. biblický růženec – společná modlitba s využitím powerpointu (www.biblickedilo.cz/biblicky-ruzenec/)
  9. biblicky zaměřené odpoledne pro rodiny (např. také výroba letáčků s návodem, jak číst Bibli, nebo záložek s biblickým citátem
  10. truhlička s biblickými citáty v roličkách (nabídka k rozebrání)
  11. biblické hry (např. aktivity, christivity, Kdo je kdo, …)
  12. promítání filmu s biblickou tématikou
  13. ekumenická bohoslužba slova

   

  Neděle Božího slova v rodině

  • příprava rodičů s dětmi na nedělní biblické texty
  • Po celý týden číst denně úryvek z Bible
  • Společná modlitba biblického růžence (www.biblickedilo.cz/biblicky-ruzenec/)
  • Rozhovor nad Písmem – Lectio divina
  • Zahrát si společně biblickou hru

  Neděle Božího slova individuálně

  • věnovat četbě Bible delší čas než obvykle
  • spolupracovat při realizaci farních aktivit
  • pokusit se o individuální Lectio divina
  • pomodlit se individuálně biblický růženec

  Jak číst Bibli:

  • plakát ke stažení a tisku: plakát
  • brožůra ke stažení a tisku: brožůra

  Biblické hry:

  Biblické projekty pořádané farnostmi ve spolupráci s Dcerami sv. Pavla

  – nápady a náměty v pdf – Biblické aktivity

  – odkaz na webové stránky – http://nocbible.webnode.cz/


 3. Biblické mapy

   

  Ve spolupráci s lineckým Biblickým dílem vydává České katolické biblické dílo mapy biblických zemí. Mapy jsou vyrobeny z materiálu podobného autoplachtě. Lze je tedy svinout, poskládat a také umývat. Mapy mají tunýlek, kterým lze protáhnout tyč a zavěsit.

   

  Nabízíme 3 formáty (cena za 1 mapu):

  • cca 70×130 cm           cena: 990,- Kč
  • cca 130×200 cm         cena: 1690,- Kč
  • cca 200×300 cm         cena: 3390,- Kč

   

  Mapa A: Izrael – Palestina

  Ideální využití:

  Na mapě jsou vyznačena důležitá biblická místa Starého i Nového zákona.

  Ideální využití:

   • pozemský život Ježíše Krista
   • příběhy králů Davida a Šalomouna
   • příběhy proroků Eliáše a Elizea

  palestinaFinPretisk

  Mapa B: Prostor okolo Středozemního moře

  Na mapě jsou vyznačeny cesty apoštola Pavla a běžné obchodní stezky.

  Ideální využití:

  • cesty sv. Pavla (Skutky apoštolů, Pavlovy listy)
  • kniha Zjevení svatého apoštola Jana
  • vyvedení Izraelitů z Egypta

  stredomoriFinPretisk

  Objednávky zasílejte na info@biblickedilo.cz nebo telefonicky 605 300 466.


 4. E-kniha: Otče náš

  Vydali jsme e-knihu autora Gerharda Lohfinka s názvem Otče náš – nový výklad

  Otce nas-Gerhard LohfinkObalkaM

  Knihu je možné zdarma stáhnout v různých formátech zde:

  PDF: Otče náš

  MOBI: Otce nas-Gerhard LohfinkMOBI (zazipované, v mobi pro čtečku Kindle)

   

   


 5. Návody na postavičky

  Na našich stránkách najdete podrobný návod na výrobu ovečky, miminka a batolete, které můžete využít při práci s biblickými postavičkami.

  Více


 6. Bible v liturgii

  Pořady „Bible v liturgii“ bylo možné takřka 20 let poslouchat na Rádiu Proglas. Nahrané pořady je možné v Rádiu Proglas objednat, texty pořadů lze přečíst na našich stránkách v sekci „Bible v liturgii“ nebo zde.

  Více


 
 • Kalendář akcí
  << Pro 2020 >>
  púsčpsn
  30 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3