1. Velikonoční triduum

  Pro osobní a rodinnou modlitbu na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu jsme pro vás připravili komentáře k úryvkům Písma svatého, které se v tyto dny čtou. Některé kometáře jsou převzaty z nedělí během roku, pro které byly připraveny už dříve.

  Přejeme vám šťastné prožití velikonočních svátků v rodinném kruhu.

   

  Zelený čtvrtek

  Ex 12,1-8.11–14  nebo Ex 12,1-14

  1Kor 11,23-26

  Jan 13,1-15

   

  Velký pátek

  Iz 52,13–53,12 nebo Iz 53,10-11

  Žid 4,14-16; 5,7-9

  Jan 18,1-19,42

   

  Bílá sobota

  Gn 1,1–2,2

  Gn 22,1–18

  Ex 14,15–15,1

  Iz 54,5-14

  Iz 55,1–11:  Iz 55,1–3Iz 55,6–9  a  Iz 55,10–11

  Bar 3,9-15; 3,32-4,4

  Ez 36,16-17a.18-28

  Řím 6,3-11

  Mt 28,1-10


 2. Rok Bible – Rok Božího slova

  Logo-CZ-duha

  Mnoho lidí v současném světě hladoví a žízní po životě, uzdravení a pokoji, které může dát jedině Kristus. Víme, že pro svou lásku hovoří Kristus s lidmi jako s přáteli (Jan 15,14–15) a žije mezi námi, takže může každého člověka pozvat k přátelství se sebou (Dei Verbum, čl. 2). Proto církev už od prvních dnů hlásala Krista a vedla k jeho poznání (1 Kor 2,2). Toto poslání je důvodem, proč je zde církev (Mt 28,19–20; Mk 6,7–12). Nelze však popřít, že mnoha lidem není umožněn „snadný přístup“ k Pánu v Písmu svatému a jeho zvěsti, což Druhý vatikánský koncil požadoval (Dei Verbum, čl. 22; Verbum Domini, čl. 115).

  V roce 2019 slaví Katolická biblická federace 50 let od svého založení. V roce 2020 si připomeneme šestnáctisté výročí od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista.“

  Souvislost těchto dvou výročí vedla Správní výbor Katolické biblické federace k výzvě adresované členům federace, aby vyhlásili rok 2020 „Rokem Božího slova“, který se bude slavit od první neděle adventní (1. prosince 2019) do památky svatého Jeronýma (30. září 2020). Tento rok má vést k novému zdůraznění skutečnosti, že Boží slovo je středem života církve, jak to vyjádřili sv. Jan Pavel II. (Tertio Millenio Adveniente, čl. 36), papež Benedikt XVI. v návaznosti na biskupskou synodu v roce 2008 (Verbum Domini, čl. 73) a papež František v encyklice Evangelii Gaudium (§ 174).


 3. Neděle Božího slova – 26. 1. 2020

  Svatý Otec vyhlásil 3. neděli v liturgickém mezidobí jako Neděli Božího slova. V České republice jsme slavívali Den Bible na konci liturgického roku, v listopadu. Pro letošní rok se bude v naší církvi slavit jak Neděle Božího slova, tak Den Bible. Od roku 2021 bude Den Bible nahrazen Nedělí Božího slova (dle ČBK).

  Slavit Neděli Božího slova je možné ve farním společenství, ale i v rodině, v soukromí.

  Impulsy-ke-slavení-Neděle Božího slova – ke stažení, v pdf. (najdete zde: na Boží slovo orientované přímluvy, požehnání – lze vytisknout a použít při nedělní bohoslužbě)

  Neděle Božího slova ve farním společenství

  1. Při slavení Eucharistie (následující předpokládá souhlas a součinnost místního kněze):
   • na začátku průvod s Evangeliářem nebo Lekcionářem
   • intronizace Bible na vyzdobené místo nebo ambon
   • biblicky zaměřená homilie
   • biblicky zaměřené přímluvy (www.biblickedilo.cz)
   • po skončení: „farní kavárna“ s pokrmy z biblických dob (chléb, víno, med, olivy, čočka, beránek, nekvašený chléb…)
  2. vývěska s biblickou tématikou (např. plakát ke Dni Bible)
  3. biblická výstava (obsah podle místních možností)
  4. výstava různých vydání Bible, které mají farníci doma
  5. opisování části Bible v kostele nebo na jiném vhodném místě (popř. v rodinách)
  6. založení biblického kroužku prvním setkáním nad Biblí s pomocí lektorky nebo lektora z Biblického díla (např. s využitím biblických map – místa, na kterých se odehrál úryvek biblického textu; nebo s využitím biblických postaviček, pokud jsou k dispozici)
  7. biblicky orientovaná přednáška pozvaného hosta (např. z Biblického díla)
  8. biblický růženec – společná modlitba s využitím powerpointu (www.biblickedilo.cz)
  9. biblicky zaměřené odpoledne pro rodiny (např. také výroba letáčků s návodem, jak číst Bibli, nebo záložek s biblickým citátem
  10. truhlička s biblickými citáty v roličkách (nabídka k rozebrání)
  11. biblické hry (např. aktivity, christivity, Kdo je kdo, …(www.biblickedilo.cz)
  12. promítání filmu s biblickou tématikou
  13. ekumenická bohoslužba slova

  Neděle Božího slova v rodině

  • příprava rodičů s dětmi na nedělní biblické texty
  • Po celý týden číst denně úryvek z Bible
  • Společná modlitba biblického růžence (www.biblickedilo.cz)
  • Rozhovor nad Písmem – Lectio divina

  Neděle Božího slova individuálně

  • věnovat četbě Bible delší čas než obvykle
  • spolupracovat při realizaci farních aktivit
  • pokusit se o individuální Lectio divina
  • pomodlit se individuálně biblický růženec

  Jak číst Bibli:

  • plakát ke stažení a tisku: plakat
  • brožůra ke stažení a tisku: brožůra

  Biblické hry:

  Biblické projekty pořádané farnostmi ve spolupráci s Dcerami sv. Pavla

  – nápady a náměty v pdf – Biblické aktivity

  – odkaz na webové stránky – http://nocbible.webnode.cz/


 4. Závěrečný dokument z Nemi

  Plenární zasedání v Itálii

  9. plenárního shromáždění Katolické biblické federace (KBF) by účastníci z 63 zemí rádi sdíleli s celou církví upřímnou vděčnost našemu nebeskému Otci, v Kristu, Slovu života, že nám umožnil poznat nové impulsy pro poslání, která nám církev svěřila.

  Shromáždění se konalo v centru Ad Gentes v Nemi (Itálie) ve dnech 18. – 23. června 2015. Zahájení se časově krylo se zveřejněním encykliky Laudato Si, jejímž základem je Boží slovo.

  Závěrečné poselstvíKBF2015


 5. Biblické mapy

   

  Ve spolupráci s lineckým Biblickým dílem vydává České katolické biblické dílo mapy biblických zemí. Mapy jsou vyrobeny z materiálu podobného autoplachtě. Lze je tedy svinout, poskládat a také umývat. Mapy mají tunýlek, kterým lze protáhnout tyč a zavěsit.

   

  Nabízíme 3 formáty (cena za 1 mapu):

  • cca 70×130 cm           cena: 990,- Kč
  • cca 130×200 cm         cena: 1690,- Kč
  • cca 200×300 cm         cena: 3390,- Kč

   

  Mapa A: Izrael – Palestina

  Ideální využití:

  Na mapě jsou vyznačena důležitá biblická místa Starého i Nového zákona.

  Ideální využití:

   • pozemský život Ježíše Krista
   • příběhy králů Davida a Šalomouna
   • příběhy proroků Eliáše a Elizea

  palestinaFinPretisk

  Mapa B: Prostor okolo Středozemního moře

  Na mapě jsou vyznačeny cesty apoštola Pavla a běžné obchodní stezky.

  Ideální využití:

  • cesty sv. Pavla (Skutky apoštolů, Pavlovy listy)
  • kniha Zjevení svatého apoštola Jana
  • vyvedení Izraelitů z Egypta

  stredomoriFinPretisk

  Objednávky zasílejte na info@biblickedilo.cz nebo telefonicky 605 300 466.


 6. E-kniha: Otče náš

  Vydali jsme e-knihu autora Gerharda Lohfinka s názvem Otče náš – nový výklad

  Otce nas-Gerhard LohfinkObalkaM

  Knihu je možné zdarma stáhnout v různých formátech zde:

  PDF: Otče náš

  MOBI: Otce nas-Gerhard LohfinkMOBI (zazipované, v mobi pro čtečku Kindle)

   

   


 7. Návody na postavičky

  Na našich stránkách najdete podrobný návod na výrobu ovečky, miminka a batolete, které můžete využít při práci s biblickými postavičkami.

  Více


 8. Bible v liturgii

  Pořady „Bible v liturgii“ bylo možné takřka 20 let poslouchat na Rádiu Proglas. Nahrané pořady je možné v Rádiu Proglas objednat, texty pořadů lze přečíst na našich stránkách v sekci „Bible v liturgii“ nebo zde.

  Více


 
 • Kalendář akcí
  << Dub 2020 >>
  púsčpsn
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3