Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Plenární zasedání v Argentině

V roce 2023 proběhlo 10. plenární zasedání Katolické biblické federace v Argentině.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný dokument
Priority KBF

Vedle specifických priorit a cílů jednotlivých regionů a subregionů rozpoznalo 10. plenární shromáždění 7 obecných a společných priorit, jejichž uskutečňování doporučuje svým členům:

  1. Podílet se na vzniku institutu pro biblickou pastorační službu při biskupských konferencích a v diecézích, kde tyto struktury nejsou, aby se Písmo svaté stalo základním a nepostradatelným pilířem jakékoli křesťanské formace.
  2. Vést věřící k vědomí společné odpovědnosti za dar stvoření. Jde o závazek vycházející z Písma svatého a respektující Boží vůli, která je v něm zjevena.
  3. Vnímat slavení Neděle Božího slova jako projekt federace; upozorňovat na ni a převzít odpovědnost za přípravu.
  4. Osvojit si digitální prostředky komunikace a hledat kreativní způsoby, jak šířit Bibli a její znalost prostřednictvím současných médií.
  5. Sledovat a ovlivňovat přípravy Jubilejního roku 2025 tématem „daru života“ – vždy způsobem relevantním pro jednotlivé regiony.
  6. Snažit se, kdekoli je to možné, o rozvoj biblických studií na katolických školách, univerzitách, v seminářích a formačních domech tak, aby zde Písmo svaté zaujímalo ústřední místo.
  7. Pořádat konference a diskutovat o klíčové roli Bible v různých oblastech života a služby církve – s cílem oživení pastorace.