Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Liturgický rok C

Zde se nacházejí komentáře k liturgickému roku C. Během roku se některé texty opakují, proto jsou v některých kolonkách uvedeny dva texty s označením A/B (A znamená text, který připadá na neděli; B znamená náhradní text)

Liturgický kalendář s rozpisem jednotlivých cyklů najdete zde.

Doba adventní – liturgický rok C

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
1. adventní Jr 33,14-16 Ž 25 / Ž 8 1Te 3,12-4,2 L 21,25-36 Znamení
2. adventní Bár 5,1-9 Ž 126 Ž 125 Fp 1,4-11 L 3,1-6 Radost
3. adventní Sf 3,14-18 Iz 12,2-6 Fp 4,4-7 L 3,10-18 Bohatství a chudoba
4. adventní Mi 5,1-4 Ž 80 /Ž 9 a Ž 10 Žd 10,5-10 L 1,39-45 Narození Ježíše Krista

Doba vánoční – liturgický rok C

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
svátek Sv. rodiny  1 S 1,20-28 /Sír3,3-17 Ž 84 / Ž 128 1 J 3,1-2 a3,21-24Kol 3,12-21 Lk 2,41-52 Spánek a sny v Bibli
2.neděle po Narození Páně Sír 24,1-4.12-16 Ž 147 / Ž 110 Ef 1,3-6.13-18 J 1,1-18 Rodina, učení a výchova
Zjevení Páně Iz 60,1-6 Ž 72 / Ž 149 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 Zjevení
Křtu Páně Iz 40,1-11 Ž 104 / Ž 12 Tt 2,11-14; 3,4-7 L 3,15- 16,21-22 Hřích

Doba postní – liturgický rok C

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
1. postní Dt 26,4-11 Ž 91 Ř 10,8-13 L 4,1-13 Zkouška a pokušení
2. postní Gn 15,5-18 Ž 27 / Ž 28 Fp 3,17-4,1 L 9,28-36 Sláva
3. postní Ex 3,1-15 Ž 103Ž 35 1 K 10,1-12 L 13,1-9 Hora
4. postní Joz 5,9-12  Ž 34Ž 36 2 K 5,17-21 L 15,11-32 Pýcha a pokora
5. postní Iz 43,16-21 Ž 37 / Ž 126 Fp 3,8-14 J 8,1-11 Soud a trest
květná neděle Iz 50,4-7 Ž 22 / Ž 39 Fp 2,6-11 L 22,14-23.56 Utrpení

Doba velikonoční – liturgický rok C

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
Zmrtvýchvstání Páně Sk 10,34-48 / Ex 14,15 -15,1 Ž 118 / Ex 15,1-18 Kol 3,1-4 J 20,1-9 / J 13,1-15 Velikonoce
2. velikonoční Sk 5,12-16 Ž 118 / Ž 43 Zj 1,9-19 J 20,19-31 Nemoc a zdraví
3. velikonoční Sk 5,27-41 Ž 30 / Ž 44 Zj 5,11-14 J 21,1-19 Beránek Boží
4. velikonoční Sk 13,14-52 Ž 100 / Ž 45 Zj 7,9-17 J 10,27-30 Násilí v Bibli
5. velikonoční Sk 14,21-27 Ž 145 / Ž 46 Zj 21,1-5 J 13,31-35 Násilí – pomsta
6. velikonoční Sk 15,1-29 Ž 67 / Ž 47 Zj 21,10-23 J 14,23-29 Symbolika čísel
7. velikonoční Sk 7,55-60 Ž 97 Zj 22,12-20 J 17,20-26 Násilí v Bibli III
Seslání Ducha svatého Gn 11,1-9 Ž 104 / Ž 49 Ř 8,8-17 J 14,15-26 Oheň

Liturgické mezidobí – liturgický rok C

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
2. neděle Iz 62,1-5 Ž 96 / Ž 13 1K 12,4-11 J 2,1-11 Židovská svatba
3. neděle Neh 8,2-10 Ž 19 / Ž 14 1 K 12,12-30 L 1,1-4; 4,14-21 Zákon
4. neděle Jr 1,4-5.17-19 Ž 71Ž 20 1 Kor 12,31-13,13 L 4,21-30 Láska a nenávist
5. neděle Iz 6,1-8 Ž 138 1K 15,1-11 L 5,1-11 Andělé v Bibli
6. neděle Jr 17,5-8 Ž 1 / Ž 21 1K 15,12-20 L 6,17-26 Požehnání v Bibli
7. neděle 1 S 26,1-23 Ž 103 / Ž 26 1K 15,45-49 L 6, 27-38 Přátelství v Bibli
8. neděle Sír 27,5-8 Ž 92 1 K 15,54-58 L 6,39-45 Ježíšovy zázraky pro pohany
9. neděle 1 Kr 8,41-43 Ž 117 Ga 1,1-2.6-10 L 7,1-10 Biblický apoštolát
10. neděle 1 Kr 17,17-24 Ž 30Ž 52 Ga 1,1-19 L 7,11-17 Postavení ženy
11. neděle 2 S 12,7-13 Ž 32 Ga 2,16-21 L 7,36-8,3 Cizoložství
12. neděle Zach 12,10-11 Ž 63 / Ž 57 Ga 3,26-29 L 9,18-24 Postavení muže
13. neděle 1 Kr 19,16-21 Ž 16 / Ž 55 Ga 5,1-18 L 9,51-62 Postavení dítěte
14. neděle Iz 66,10-14 Ž 66 / Ž 56 Ga 6,14–18 L 10,1-20 Muž a žena při stvoření
15. neděle Dt 30,10-14 Ž 69 Ko 1,15-20 L 10,25-37 Samaří a Samaritáni
16. neděle Gn 18,1-10 Ž 15 Ko 1,24-28 L 10,38-42 Manželství jako teologický obraz
17. neděle Gn 18,20-32 Ž 138 / Ž 58 Ko 2,12-14 L 11,1-13 Manželství v mudroslovné literatuře
18. neděle Kaz 1,2-2,23 Ž 90 Ko 3,1-11 L 12,13-21 Modloslužba
19. neděle Mdr 18,6-9 Ž 33 / Ž 59 Žd 11,1-19 L 12,32-48 Svatost
20. neděle Jr 38,4-10 Ž 40 / Ž 60 Žd 12,1- 4 L 12,49-53 Život a smrt podle Bible
21. neděle Iz 66,18-21 Ž 117 Žd 12,5-13 L 13,22-30 Inspirace PS
22. neděle Sír 3,19-31 Ž 68 Žd 12,18-24 L 14,1-14 Práce a odpočinek
23. neděle Mdr 9,13-19 Ž 90 / Ž 61 Fm 9-17 L 14,25-33 Jméno v Bibli
24. neděle Ex 32,7-14 Ž 51 / Ž 62 1 Tm 1,12-17 L 15,1-10 a L 15,11-32 Abraham
25. neděle Am 8,4-7 Ž 113 1 Tm 2,1-8 L 16,1-13 Mojžíš
26. neděle Am 6,1-7 Ž 146Ž 64 1 Tm 6,11-16 L 16,19-31 David
27. neděle Abk 1,2-2,4 Ž 95 / Ž 70 2 Tm 1,6-14 L 17,5-10 Eliáš
28. neděle 2 Kr 5,14-17 Ž 98 2 Tm 2,8-13 L 17,11-19 Jan Křtitel
29. neděle Ex 17,8-13 Ž 121 2 Tm 3,14-4,2 L 18,1-8 Ježíš
30. neděle Sír 35,15-22 Ž 34Ž 73 2 Tm 4,6-18 L 18,9-14 Maria
31. neděle Mdr 11,22-12,2 Ž 145 / Ž 74 2 Te 1,11-2,2 L 19,1-10 Magie a čarodějnictví
32. neděle 2 Mak 7,1-14 Ž 17 2 Te 2,16-3,5 L 20,27-38 Posmrtný život
33. neděle Mal 3,19-20 Ž 98 / Ž 75 2 Te 3,7-12 L 21,5-19 Válka
Ježíše Krista krále 2 S 5,1-3 Ž 122 / Ž 76 Ko 1,9-20 L 23,35-43 Král a království

Slavnosti – liturgický rok C

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
Nejsvětější Trojice Ex 34,4-9 Da 3,52-56 2 K 13,11-13 J 3,16-18 J 6, 51-58
Uvedení Páně do chrámu Mal 3,1-4 Ž 24 Žd 2,14-18 L 2,22-40 Světlo a temnoty
Povýšení Sv. kříže Nu 21,4-9 Ž 78 Fp 2,1-11 J 3,13-17 Kříž
Sv. Petra a Pavla Sk 12,1-11 Ž 34 2 Tm 4,6–18 Mt 16,13-20 Věrnost
Sv. Cyrila a Metoděje Iz 61,1-3 Ž 117 2 K 4,1-7 L 10,1-9 Poslání
Nanebevzetí PM Zj 11,19-12,10 Ž 45 1 K 15,20-26 L 1, 39-56 Nanebevzetí Panny Marie
Sv. Václava Mdr 6,9-21 1 Pa 29,11-12 1 Pt 1,3-6 a 2, 21-24 Mt 16, 24–27 Mučedník
Všech svatých Zj 7, 2–14 Ž 24 1 J 3,1-3 Mt 5,1-12 Slavnost všech svatých
Všech věrných zemřelých Mdr 3,1-9 Ž 116 Ř 8,14-23 Mt 25,31-46 Vzkříšení