Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Plenární zasedání v Tanzánii

Sedmé plenární zasedání Katolické biblické federace v Africe

Celkem 230 odborníků z oblasti biblické pastorace z 80 zemí se sešlo ve dnech od 24. června do 3. července k sedmému plenárnímu zasedání Katolické biblické federace. Jako motto zvolili větu „Boží slovo – zdroj smíření, spravedlnosti a míru“. Poprvé se ve čtyřicetileté historii Katolické biblické federace konalo toto setkání v Africe, v Dar es Salaam, největším městě Tanzanie.

Členské instituce Katolické biblické federace se setkávají vždy jednou za šest roků k plenárnímu zasedání. Tyto pravidelné kongresy jsou vrcholnými okamžiky v životě federace, poskytují jedinečnou příležitost k setkání a sdílení lidí z celého světa, kteří se angažují v oblasti biblické pastorace. V průběhu plenárního zasedání se účastníci nejen společně modlí a rozjímají o Božím slově, ale předkládají také nové myšlenky, vystavují materiály a sdílejí se o zkušenosti. Rozvíjejí se nové iniciativy, které často překračují hranice zemí a světadílů. Plenární zasedání jsou důležitými etapami na cestě k cíli federace – zpřístupnit Boží slovo co možná největšímu počtu lidí.

Afrika se poprvé stala hostitelkou plenárního zasedání. Setkání se konalo v zemi, která patří navzdory veškerému úsilí v boji s bídou k nejchudobnějším zemím světa a podobně jako mnoho jiných afrických zemí trpí rozšířeným HIV/AIDS. Zasedání proběhlo v zemi, která podobně jako země sousední překonala konflikty mezi kmeny, která svým státním zřízením podporuje pokojné soužití křesťanů a muslimů, jež však ohrožují fundamentalistické proudy.

Téma zasedání „Boží slovo – zdroj smíření, spravedlnosti a míru“ bylo doplněno biblickým citátem „jsme vyslanci Kristovi“ (2 Kor 5,19-20). Téma zohledňuje africký kontext i současné výzvy, s nimiž se setkává biblická pastorace na celém světě. Ochota ke smíření, touha po spravedlnosti a úsilí o dosažení míru jsou podstatnými rozměry křesťanského způsobu jednání, které je aktuální nejen v Africe. Téma zároveň propojuje setkání s biskupským synodem o Africe, který se bude konat v roce 2009 s tématem: „Církev v Africe a její služba smíření, spravedlnosti a míru“.

Východiskem práce účastníků byla sociologická analýza současných společenských, politických a církevních struktur v různých oblastech světa. Na tomto základě se rozvíjely konkrétní kroky, které z pohledu Bible vedou k usmíření, spravedlnosti a míru v současném světě. V popředí byla přitom otázka, jakou roli může hrát Bible jako Boží slovo, posilující naději a život. Výsledky zasedání zachycuje závěrečný dokument: Závěrečný dokument

Jako delegát Českého katolického biblického díla se zasedání účastnil P. doc. Petr Mareček, koordinátorem subregionu Střední Evropa pro následující tři roky se stal P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.