Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Liturgický rok B

Zde se nacházejí komentáře k liturgickému roku B. Během roku se některé texty opakují, proto jsou v některých kolonkách uvedeny dva texty s označením A/B (A znamená text, který připadá na neděli; B znamená náhradní text)

Liturgický kalendář s rozpisem jednotlivých cyklů najdete zde.

Doba adventní – liturgický rok B

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
1. adventní Iz 63,16-64,7 Ž 80 / Ž 77 1 K 1,3-9 Mk 13,33-37 Druhý Kristův příchod
2. adventní Iz 40,1-11 Ž 85 / Ž 5 2 Pt 3,8-14 Mk 1,1-8 Konec světa v Bibli
3. adventní Iz 61,1-11 Lk 1,46-55 1 Te 5,16-24 J 1,6-28 Izaiášovo poselství
4. adventní 2 Sam 7,1-16 Ž 89 / Ž 133 Ř 16,25-27 L 1,26-38 Bůh Otec

Doba vánoční – liturgický rok B

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
Narození Páně Iz 62,1-5 Ž 89 / Ž 147 Sk 13,16-25 Mt 1,1-25 Křesťanské Vánoce
svátek Sv. rodiny Gn 15,1-6;21,1-3 Ž 105 / Ž 48 Žd 11,8-19 L 2,22-40 Nu 6,22-27
2.neděle po Narození Páně Sír 24,1-4.12-16 Ž 147 Ef 1,3-6.13-18 J 1,1-18 Slovo Boží
Zjevení Páně Iz 60,1-6 Ž 72 / Ž 149 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 Zjevení
Křtu Páně Iz 55,1-3 a 6-9 a 10-11 Iz 12,2-6 /Ž 81 1 J 5,1-9 Mk 1,6-11 Význam vody v Bibli

Doba postní – liturgický rok B

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
1. postní Gn 9,8-15 Ž 25 / Ž 87 1 Pt 3,18-22 Mk 1,12-15 Motiv pouště
2. postní Gn 22,1-18 Ž 116 Ř 8,31-34 Mk 9,2-10 Oběť v Bibli
3. postní Ex 20,1-17 Ž 19 / Ž 33 1 K 1,22-25 J 2,13-25 Etika Starého zákona
4. postní 2 Pa 36,14-23 Ž 137 Ef 2,4-10 J 3,14-21 Náboženské skupiny
5. postní Jr 31,31-34 Ž 51 / Ž 88 Žd 5,7-9 J 12,20-36 Smlouva ve SZ
květná neděle Mk 11,1-10 Ž 22 / Ž 82 1 Tm 3,14-16 Mk 14,1-15,47 Poslední večeře

Doba velikonoční – liturgický rok B

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
Zmrtvýchvstání Páně Sk 10,24-48 /Sk 10,1-23 Ž 118 / Ž 114 Ko 3,1-4 J 20,1-9 / J 13,1-15 Zmrtvýchvstání Krista
2. velikonoční Sk 4,32-35 Ž 118 / Ž 115 1 J 5,1-6 J 20,19-31 / Bůh -pastýř Svatost
3. velikonoční Sk 3,13-19 Ž 4 / Ž 111 1 J 2,1-5 L 24,35-53 Apoštol Jan
4. velikonoční Sk 4,8-12 Ž 118 / Ž 120 1 J 3,1-2 J 10,11-18 Výroky „já jsem“
5. velikonoční Sk 9,26-31 Ž 22 / Ž 123 1 J 3,18-24 J 15,1-8 Syn člověka
6. velikonoční Sk 10,24-48 Ž 98 / Ž 105 1 J 4,7-10 J 15,9-17 Janovy listy
7. velikonoční Sk 1,15-26 Ž 103 / Ž 106 1 J 4,11-16 J 17,11-19 Ježíšova modlitba
Seslání Ducha svatého Gn 11,1-9 Ž 104 / Ž 57 Ř 8,22-27 J 7,37-39 Bůh Stvořitel

Liturgické mezidobí – liturgický rok B

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
2. neděle 1 S 3,3 – 19 Ž 40 / Ž 101 1 K 6, 13-20 J 1,35-51 Žalmy-původ a význam
3. neděle Jon 3,1-10 Ž 25 / Ž 83 1 K 7, 29-31 Mk 1,14-20 Zdrženlivost pro Krista
4. neděle Dt 18, 15-20 Ž 95 1 K 7, 32-35 Mk 1,21-28 Prorok v NZ
5. neděle Jb 7,1-7 Ž 147 Ž 148 1 K 9, 16-23 Mk 1,29-39 Etika NZ
6. neděle Lv 13, 1-46 Ž 32 / Ž 102 1 K 10,31-11,1 Mk 1,40-45 Nemoc a uzdravení
7. neděle Iz 43,18-25 Ž 41 2 K 1,18-22 Mk 2,1-12 Pavel a spolupracovníci
8. neděle Oz 2,16-22 Ž 103 2 K 3,1-6 Mk 2,18-22 Apoštol Pavel
9. neděle Dt 5,12-15 Ž 81 2 K 4,6-11 Mk 2,23-3,6 Zemědělství v Izraeli
10. neděle Gn 3,9-15 Ž 130 2 K 4,13-5,1 Mk 3,20-35 Nahota v Bibli
11. neděle Ez 17,22-24 Ž 92 2 K 5,6-10 Mk 4,26-34 Strádání v Pavlových misiích
12. neděle Jb 38,1-11 Ž 107 2 K 5,14-17 Mk 4,35-41 Smysl utrpení nevinného
13. neděle Mdr 1,13-15; 2,23-24  Ž 99 2 K 8,7-15 Mk 5,21-43 Biblická moudrost
14. neděle Ez 2,2-5 Ž 123 / Poutní písně 2 K 12,7-10 Mk 6,1-6 Charismata v Bibli
15. neděle Am 7,12-15 Ž 85 / Ž 109 Ef 1,3-14 Mk 6,7-13 Katecheze v SZ
16. neděle Jr 23,1-6 Ž 23 / Ž 11 Ef 2,13-18 Mk 6,30-34 Katecheze v NZ
17. neděle 2 Kr 4,42-44 Ž 145 / Ž 143 Ef 4,1-6 J 6,1-15 Jídlo a pití v Bibli
18. neděle Ex 16,2-15 Ž 78 Ef 4,17.20-24 J 6,24-35 Eucharistie a Ježíš Nazaretský
19. neděle 1 Kr 19,4-8 Ž 34 / Ž 108 Ef 4,30-5,2 J 6,41-51 Eucharistie a církev
20. neděle Př 9,1-6 Ž 34 / Ž 125 Ef 5,15-20 J 6,51-58 Eucharistie jako svátost
21. neděle Joz 24,1-18 Ž 34 / Ž 127 Ef 5,21-32 J 6,60-69 Eucharistie a společ.
22. neděle Dt 4,1-8 Ž 15 / Ž 129 Jk 1,17-27 Mk 7,1-23 Almužna v Bibli
23. neděle Iz 35,4-7a Ž 146Ž 149 Jk 2,1-5 Mk 7,31-37 List Jakubův
24. neděle Iz 50,5-9a Ž 116 / Ž 79  Jk 2,14-18 Mk 8,27-35 Apoštol Petr
25. neděle Mdr 2,12-20 Ž 54 Jk 3,16-4,3 Mk 9,30-37 Postavení člověka
26. neděle Nu 11,25-29 Ž 19 / Ž 142 Jk 5,1-6 Mk 9,38-48 Univerzalita spásy
27. neděle Gn 2,18-24 Ž 128 / Ž 134 Žd 2,9-11 Mk 10,2-16 Stvoření člověka
28. neděle Mdr 7,7-11 Ž 90 / Ž 135 Žd 4,12-13 Mk 10,17-30 Zvířata v Bibli
29. neděle Iz 53,10-11 Ž 33 / Ž 136 Žd 4,14-16 Mk 10,35-45 Rostliny v Bibli
30. neděle Jr 31,7-9 Ž 126 / Ž 139 Žd 5,1-6 Mk 10,46-52 Vidění a slepota
31. neděle Dt 6,2-6 Ž 18 / Ž 140 Žd 7,23-28 Mk 12,28-34 Ježíš velekněz v Žd
32. neděle 1 Kr 17,10-16 Ž 146Ž 141 Žd 9,24-28 Mk 12,38-44 Prorok Eliáš
33. neděle Da 12,1-3 Ž 16 / Ž 150 Žd 10,11-18 Mk 13,24-32 Konec světa podle NZ
Ježíše Krista krále Da 7,13-14 Ž 93 Zj 1,5-8 J 18,33-37 Chrám v Bibli

Slavnosti – liturgický rok B

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
Nejsvětější Trojice Ex 34,4-9 Da 3,52-56 2 K 13,11-13 J 3,16-18 J 6, 51-58
Uvedení Páně do chrámu Mal 3,1-4 Ž 24 Žd 2,14-18 L 2,22-40 Světlo a temnoty
Povýšení Sv. kříže Nu 21,4-9 Ž 78 Fp 2,1-11 J 3,13-17 Kříž
Sv. Petra a Pavla Sk 12,1-11 Ž 34 2 Tm 4,6–18 Mt 16,13-20 Věrnost
Sv. Cyrila a Metoděje Iz 61,1-3 Ž 117 2 K 4,1-7 L 10,1-9 Poslání
Nanebevzetí PM Zj 11,19-12,10 Ž 45 1 K 15,20-26 L 1, 39-56 Nanebevzetí Panny Marie
Sv. Václava Mdr 6,9-21 1 Pa 29,11-12 1 Pt 1,3-6 a 2, 21-24 Mt 16, 24–27 Mučedník
Všech svatých Zj 7, 2–14 Ž 24 1 J 3,1-3 Mt 5,1-12 Slavnost všech svatých
Všech věrných zemřelých Mdr 3,1-9 Ž 116 Ř 8,14-23 Mt 25,31-46 Vzkříšení