Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Jak být dárcem

Dárcem může být každý (fyzická i právnická osoba). Pokud máte zájem, rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru.

ÚDAJE PRO PLATBU:

Číslo účtu: 1015502075/5500

VS: první část Vašeho RČ

zpráva pro příjemce: Váš email nebo adresa

Pro jednorázový nebo trvalý platební příkaz využijte údajů uvedených výše (číslo účtu, VS, zpráva pro příjemce). Jednorázový dar můžete zaslat rovnou na náš bankovní účet. Do poznámky pro příjemce napište svůj email, abychom Vám mohli poděkovat a zaslat potvrzení o daru. Opakovaným darem můžete pravidelně přispívat drobnou finanční částkou na biblický apoštolát. Stačí zřídit na Vašem účtu trvalý příkaz a částky se budou pravidelně samy strhávat. Jste-li v zaměstnaneckém poměru, můžete využít pro dar pravidelné srážky ze mzdy. Zadejte své mzdové účtárně pokyn, aby Vám byla každý měsíc sražena určitá částka ze mzdy ve prospěch biblického apoštolátu.

Každý měsíc je za dárce a jejich úmysly sloužena mše svatá. Za každý dar jsme Vám vděční!

Prosíme všechny finanční dárce, aby nám sdělili své kontaktní údaje emailem na adresu info@biblickedilo.cz, vyplněním formuláře, nebo telefonicky na čísle +420 605300466.

Jednorázovým i opakovaným dárcům na požádání vystavíme potvrzení o daru. Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst věnované dary od základu daně:

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářním roce) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základní daně. (Viz § 15, odst 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně do 31. března. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet obdobně jako OSVČ rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.