Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Liturgický rok A

Zde se nacházejí komentáře k liturgickému roku A. Během roku se některé texty opakují, proto jsou v některých kolonkách uvedeny dva texty s označením A/B (A znamená text, který připadá na neděli; B znamená náhradní text)

Liturgický kalendář s rozpisem jednotlivých cyklů najdete zde.

Doba adventní – liturgický rok A

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
1. adventní Iz 2,1-5 Ž 122 Ř 13,11-14 Mt 24,37-44 Advent
2. adventní Iz 11,1-10 Ž 72 Ř 15,4-9 Mt 3,1-12 Slavnost Panny Marie počaté…
3. adventní Iz 35,1-10 Ž 146 Jk 5,7-10 Mt 11,2-11 Starý zákon v Novém zákoně
4. adventní Iz 7,10-14 Ž 24 Ř 1,1-7 Mt 1,18-25 Narození Páně

Doba vánoční – liturgický rok A

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
svátek Sv. rodiny Sír 3,3-7.14-17 Ž 128 Ko 3,12-21 Mt 2,13-23 Spánek a sny v Bibli
2.neděle po Narození Páně Sír 24,1-16 Ž 147 Ef 1,3-6.15-18 J 1,1-18 Rodina, učení, výchova dětí
Zjevení Páně Iz 60,1-6 Ž 72 / Ž 149 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 Zjevení v Bibli
Křtu Páně Iz 42,1-7 Ž 29 Sk 10,34-38 Mt 3,13-17 Křest

Doba postní – liturgický rok A

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
1. postní Gn 2,7-9; 3,1-7 Ž 51 Ř 5,12-19 Mt 4,1-11 Půst (biblicky)
2. postní Gn 12,1-4 Ž 33 / Ž 6 2 Tm 1,8-11 Mt 17,1-9 Zjevení ve SZ
3. postní Ex 17,1-7 Ž 95 Ř 5,1n.5-8 J 4,5-42 (1. část) J 4,5-42 (2. část)
4. postní 1 S 16,1-13 Ž 23 Ef 5,8-14 J 9,1-41 (1.část) J 9,1-41 (2.část)
5. postní Ez 37,12-14 Ž 130 Ř 8,8-11 J 11,1-45 (1.část) J 11,1-45 (2.část)
květná neděle Iz 50,4-7 Ž 22 Fp 2,6-11 Mt 21,1-11 Ježíšovo utrpení v evang…

Doba velikonoční – liturgický rok A

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
Zmrtvýchvstání Páně  Sk 10 /  Ex 12,1-14  Ž 118 /  Ž 31 Kol 3,1-4 /Iz 52,13-53,12 J 20,1-9
2. velikonoční Sk 2,42-47 Ž 118 1 Pt 1,3-9 J 20,19-31
3. velikonoční Sk 2,14-28 Ž 16 1 Pt 1,17 – 21 L 24,13-35 Následování
4. velikonoční Sk 2,14a. 36–41 Ž 23 / Ž 4 1 Pt 2,20-25 J 10,1-10 Janovo evangelium
5. velikonoční Sk 6,1-7 Ž 33 1 Pt 2,4-9 J 14,1-12 Biblický motiv cesty
6. velikonoční Sk 8,5-17 Ž 66 1 Pt 3,15-18 J 14,15-21 Nanebevstoupení Páně
7. velikonoční Sk 1,12-14 Ž 27 1 Pt 4,13–16 J 17,1-11 Oslavení v Janově evangeliu
Seslání Ducha svatého Sk 2,1-11 Ž 104 1 K 12,3b-7.12-13 J 20,19–23 Duch svatý

Liturgické mezidobí – liturgický rok A

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
2. neděle Iz 49,1-6 Ž 40 1 K 1,1-3 J 1,29-34 Ekuména (biblicky)
3. neděle Iz 8,23-9,3 Ž 27 / Ž 7 1 K 1,10-17 Mt 4,12-23 Obrácení
4. neděle Sf 2,3; 3,12-13 Ž 145 / Žalmy v liturgii 1 K 1,26-31 Mt 5,1-12 Jméno a obřízka ve SZ
5. neděle Iz 58,7-10 Ž 112 1 K 2,1-5 Mt 5,13-16 Kázání na hoře
6. neděle Sír 15,15-20 Ž 119 1 K 2,6-10 Mt 5,17-37 Přísaha v Bibli
7. neděle Lv 19,1-2.17-18 Ž 103 1 K 3,16-23 Mt 5,38-48 Moudrost
8. neděle Iz 49,14-15 Ž 62 1 K 4,1-5 Mt 6,24-34 Důvěra
9. neděle Dt 11,18-28 Ž 31 Ř 3,21-28 Mt 7,21-29 Navštívení Panny Marie
10. neděle Oz 6,3-6 Ž 50 Ř 4,18-25 Mt 9,9-13 Povolání
11. neděle Ex 19,2-6 Ž 100 Ř 5,6-11 Mt 9,36-10,8 Apoštolát (biblicky)
12. neděle Jr 20,10-13 Ž 69 Ř 5,12-15 Mt 10,26-33 List Římanům
13. neděle 2 Kr 4,8-16 Ž 89 Ř 6,3-11 Mt 10,37-42 Gal 1,11-20
14. neděle Za 9, 9-10 Ž 145 / Ž 144 Ř 8,9-13 Mt 11,25-30 Samaří a Samaritáni
15. neděle Iz 55,10-11 Ž 65 Ř 8,18-23 Mt 13,1-23 Ježíšova podobenství
16. neděle Mdr 12,13-19 Ž 86 Ř 8,26-27 Mt 13,24-43 Modlitba
17. neděle 1 Kr 3,5-12 Ž 119 Ř 8,28-30 Mt 13,44-52 Spravedlnost ve SZ
18. neděle Iz 55,1-3 Ž 145 / Ž 2 Ř 8,35-39 Mt 14,13-21 Zázraky v Bibli
19. neděle 1 Kr 19,9-13 Ž 85 Ř 9,1-5 Mt 14,22–33 Víra v Bibli
20. neděle Iz 56,1-7 Ž 67 Ř 11,13-32 Mt 15,21-28 Nanebevzetí Panny Marie
21. neděle Iz 22,19-23 Ž 138 Ř 11,33-36 Mt 16,13-20 Mesiáš
22. neděle Jr 20,7-9 Ž 63 Ř 12,1-2 Mt 16,21–27 Prorok
23. neděle Ez 33,1-9 Ž 95 / Ž 3 Ř 13,8-10 Mt 18,15-20 Pojem církve v Bibli
24. neděle Sír 27,30 – 28,9 Ž 103 Ř 14,7-9 Mt 18,21-35 Odpuštění
25. neděle Iz 55,6-9 Ž 145 Fp 1,20-24 Mt 20,1-16 List Filipanům
26. neděle Ez 18,25-28 Ž 25 Fp 2,1-11 Mt 21,28-32 Nauka o Kristu v listu Fp
27. neděle Iz 5,1-7 Ž 80 Fp 4,6-9 Mt 21,33-43 Vyvolený národ
28. neděle Iz 25,6-10 Ž 23 / Ž 42 Fp 4,12-14.19-20 Mt 22,1-14 Boží království v Mt evang.
29. neděle Iz 45,1-6 Ž 96 1 Te 1,1-5b Mt 22,15-21 První list Soluňanům
30. neděle Ex 22,20-26 Ž 18 1 Te 1,5c-10 Mt 22,34-40 Biblická přikázání
31. neděle Mal 1,14 – 2,10 Ž 131 1 Te 2,7b-9.13 Mt 23,1-12 Slavnost všech svatých
32. neděle Mdr 6,9-21 Ž 63 / Ž 1 1 Te 4,13-18 Mt 25,1-13 Úděl zemřelých podle Bible
33. neděle Př 31,10-31 Ž 128 1 Te 5,1-6 Mt 25,14-30 Svěřené talenty
Ježíše Krista krále Ez 34,11-17 Ž 23 / Ž 19 1 K 15,20-28 Mt 25,31-46 Boží království

Slavnosti – liturgický rok A

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
Nejsvětější Trojice Ex 34,4-9 Da 3,52-56 2 K 13,11-13 J 3,16-18 J 6, 51-58
Uvedení Páně do chrámu Mal 3,1-4 Ž 24 Žd 2,14-18 L 2,22-40 Světlo a temnoty
Povýšení Sv. kříže Nu 21,4-9 Ž 78 Fp 2,1-11 J 3,13-17 Kříž
Sv. Petra a Pavla Sk 12,1-11 Ž 34 2 Tm 4,6–18 Mt 16,13-20 Věrnost
Sv. Cyrila a Metoděje Iz 61,1-3 Ž 117 2 K 4,1-7 L 10,1-9 Poslání
Nanebevzetí PM Zj 11,19-12,10 Ž 45 1 K 15,20-26 L 1, 39-56 Nanebevzetí Panny Marie
Sv. Václava Mdr 6,9-21 1 Pa 29,11-12 1 Pt 1,3-6 a 2, 21-24 Mt 16, 24–27 Mučedník
Všech svatých Zj 7, 2–14 Ž 24 1 J 3,1-3 Mt 5,1-12 Slavnost všech svatých
Všech věrných zemřelých Mdr 3,1-9 Ž 116 Ř 8,14-23 Mt 25,31-46 Vzkříšení