Biblické postavičky

Pod vedením vyškoleného moderátora vyrobíme biblické postavičky. Trup mají z drátu a nohy z olova. Je tedy možné vyjádřit jimi postoj i pohyb (krok, klečení, ruce před obličejem…). Text a jeho děj si vštěpujeme, když se díváme na postoj a rozložení jednotlivých postaviček.

Je mnoho možností, jak použít této metody při biblické práci s dětmi i dospělými. Pro biblické příběhy je zvláště vhodné:

  • Scénické ztvárnění některého vyprávění (např. postava nerozhodného Piláta v Janově vyprávění o utrpení).
  • Pomocí gestikulace postaviček vyjádřit vnitřní postoj nebo niterné dění biblických postav (např. postoj farizeje a celníka).
  • Rozestavit postavičky podle textu a vést nad nimi rozhovor (historizující nebo aktualizující).
  • Vyprávět biblický příběh a postavičkami přitom vyjadřovat postupně všechno, o čem se vypráví. Chápeme pak text ve všech vztazích.
  • Vytvořit postavičkami biblický kontext. Takto se objeví souvislosti a také kontrasty (např. v podobenství o marnotratném synu, u Ježíšovy hostiny s hříšníky).
  • Vytvořit scény, které jsou ve vzájemném kontrastu atd.

 

Více se o biblických postavičkách dozvíte na speciálním webu – www.biblickepostavicky.cz