Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Cesta – Lk a Sk

Cesta

 

Text: Lukášovo evangelium, Skutky apoštolů

 

Pomůcky: Bible, obrázky cesty (lesní, silnice, polní, úzká cestička, široká cesta,…), látky různých velikostí, barev a tvarů, barevné papíry s popisy významu jednotlivých barev, kazetový magnetofon s tichou hudbou

 

Průběh praktické práce s Biblí:

  • Moderátor rozmístí po místnosti papíry s popisy významů jednotlivých barev tak, aby si je účastníci mohli přečíst.
  • Doprostřed kruhu dáme obrázky cesty (lesní, silnice, polní, úzká cestička, široká cesta,…) tak, aby na ně všichni viděli. Začneme pak meditací nad obrázkem a zamyšlením nad svým chápáním cesty a svou životní cestou.
  • Pak společně přemýšlíme: která biblická místa nás napadnou v souvislosti s cestou, s putováním… Rozdělíme se o nalezená místa v Bibli.
  • Moderátor pak přiblíží účastníkům význam cesty pro Lukáše. Ten se jako pravděpodobný autor jednoho evangelia a Skutků apoštolů často zmiňuje o cestě někam, o příchodu, pouti… Motiv cesty najdeme v Lk 3,4; 9,51; 9,57-62; 22,22; 22,33; 24,15; 24,26. Takřka 10 kapitol (9,51-19,27) věnuje Ježíšově cestě z Galileje do Jeruzaléma. Ve Skutcích apoštolů je rodící se církev nazývána cestou: Sk 9,2; 18,25; 24,22. Celá polovina Skutků apoštolů se věnuje Pavlovým misijním cestám.
  • Po tomto sdílení vytvoříme místo kruhu půlkruh. Moderátor rozmístí po místnosti látky různých tvarů, barev a velikostí. Všichni mohou přemýšlet, kterou barvu si vyberou pro společné vytvoření cesty. Tato barva může symbolizovat životní cestu účastníka, dojmy, které člověku vyvstanou při slově cesta…
  • Všichni se pak rozejdou vybrat si některou z látek. Podle možností 1-3 ks. Mezitím si mohou ještě přečíst o významu jednotlivých barev. Každý, kdo už má vybráno, se vrátí na své místo.
  • Moderátor pustí tichou hudbu a pak naznačí začátek a konec budoucí cesty, kterou budou všichni společně vytvářet. Každý pak položí své kousky látky na místo, které se mu líbí. Může ji dát na začátek, doprostřed, na konec, nebo spojit dvě již ležící látky… Látku také může rozprostřít, zmačkat, zauzlovat…
  • Až všichni položí své látky, projdeme – jeden po druhém – pomalu – po vzniklé cestě. V této fázi je třeba nechat dostatečně dlouhý prostor pro přemýšlení nad tím, jak každého vytvořená cesta oslovuje? Které spojení látek se mně líbí nebo naopak? Které místo mě zaujalo? Kde se nacházím na své cestě životem? Proč jsem si vybral právě tuto látku, tento tvar, tuto barvu? Proč jsem ji dal právě na toto místo?
  • Po asi 3-5 minutách meditace nad vzniklým dílem může následovat sdílení. Moderátor vyzve účastníky, aby vyjádřili své dojmy. Každý se může znovu projít po cestě a říct, co ho kde oslovilo. Nebo může také zůstat sedět a říct, proč dal tuto látku na určité místo, které spojení se mu líbilo… Moderátor může jemným způsobem vybízet ke sdílení, ale nesmí nikoho nutit, aby mluvil.
  • Tuto práci s Biblí zakončíme písní s tématem cesty. Např.: „Na cestu s námi, vyjdi Pane…“

 

Symbolika barev

Červená

Je barvou, která symbolizuje oheň, krev, nadšení, vzrušení, nebezpečí, život, lásku, teplo, vášně, plodnost v pozitivním smyslu. V negativním smyslu je to barva války, boje, destrukční síly, krve a nenávisti. V křesťanském umění symbolizuje červená barva Boha, oheň Ducha svatého, oddané srdce, připravené prolít krev. Červené kardinálské roucho symbolizuje krev mučedníků. Satan, pán pekel, je zobrazovaný v červené barvě, jako výraz mučící síly pekelného ohně. Purpurově červená je symbolem královské moci, nádhery, vznešenosti, důstojnosti, spravedlnosti. Je to také barva Božího království.

 

Oranžová

Je barvou symbolizující teplo, radost, energii, slávu, nádheru, pokrok, světlo. Je také barvou zdraví a zralosti.

 

Žlutá

Je barvou symbolizující zlato, světlo, slunce. Je jásavou barvou, ale také barvou zralosti. Tato barva se přibližuje k divákovi. Působí jako materiální síla. Vyzařuje bez cíle, na všechny strany. Je barvou marnotratnosti a síly léta. V křesťanském umění symbolizuje věčnost, ctnost, rozum, úctu, vznešenost, žárlivost, Boží světlo. Zlatá barva symbolizuje Boží přítomnost.

 

Zelená

Je barvou, která symbolizuje život, růst, vegetaci, rodící se sílu, rozkvět, svěžest, pokoj, odpočinek, plodnost, naději, perspektivu, pasivitu. Zelená barva nic nežádá, nikam nesměřuje, je spokojená sama se sebou. Když se blíží ke žluté stává se živoucí, mladou, radostnou. Když se blíží k modré, začíná být spíše přemýšlivá. V křesťanském umění často malovali středověcí umělci kříž zelený – jako znak znovuzrození, které přináší Kristus.

 

Modrá

Je barvou symbolizující vzdálenost, vodu, přehlednost, čistotu, osvěžení, věrnost, stálost, chlad, ticho, vážnost, touhu. V křesťanském umění je barvou Boží moudrosti, pravdy a také barvou pláště Panny Marie.

 

Fialová

Je barvou symbolizující vznešenost, tajemství, delikátnost, vážnost, bohatství, okázalost, zadostiučinění, strach, smutek, nemoc, smrt. V křesťanském umění je barvou utrpení Ježíše Krista. V liturgii symbolizuje přísnost, ducha pokání. Je to barva adventu a postu.

 

Černá

Je barvou symbolizující smutek, smrt, noc, tmu, chaos, přísnost. Je barvou smutku, pokory, tajemství a zla. Ale je i barvou slávy. Používá se jako podklad pro jiné barvy, aby vynikly.

 

Šedá

Je barvou symbolizující beznaděj, vážnost, závažnost, strohost.

 

Bílá

Je barvou, která symbolizuje světlo, čistotu, něhu, nevinnost, dokonalost, pokoj. Zaujímá zvláštní místo mezi ostatními barvami. Všechny barvy dohromady tvoří bílou. Může vyvolávat představu absolutna, začátku, konce a jejich střetnutí. Je symbolem duševna a abstraktna. Je používaná v obrazech představujících narození, svatbu, iniciaci. V křesťanském umění je symbolem zmrtvýchvstání, duchovnosti. Andělé a svatí jsou oblečení v bílém. Stejně tak i nově pokřtění. Kristovo roucho v čase proměnění zářivě zbělelo jako sníh. Bílé oblečení nevěsty a noviců představuje jejich nevinnost a panenství.

 

Hnědá

Je barvou symbolizující vážnost, serióznost, odpočinek, zem, lidské podmínky.