Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Ježíšovo narození podle Lukáše – Lk 1,26-2,40 a SZ texty

Ježíšův původ a narození podle Lukáše

 

Texty: Lk 1,26-2,40; Gn 17,1.15-22; 2 Kr 4,14-17; 1 Sam 1,4-6.15-28; Sd 13,3-4.6-25; Iz 7,10-17

 

Pomůcky: pro každého okopírovaný text Lk 1,5-26 a Lk 1,26-38 ve dvou sloupcích vedle sebe a Lk 1,57-66 a Lk 2,1-20 opět ve sloupcích vedle sebe, na papír o velikosti A3 nakopírujeme vedle sebe texty Gn 17,1.15-22; 2 Kr 4,14-17; 1 Sam 1,4-6.15-28; Sd 13,3-4.6-25; Iz 7,10-17; barevné látky různých tvarů a barev, dřívka, kamínky, provázky, silný fix, 2x papír A2. Čas: 2 hodiny.

 

Průběh praktické práce s Biblí:

 

  • Moderátor uvede stručně účastníky do průběhu celého večera.
  • Maria ve svém chvalozpěvu oslavuje Boha, který povyšuje ponížené a ponižuje povýšené. Účastníci vytvoří dvojice. Jeden si stoupne na špičky, natáhne ruce tak, aby byl co nejvyšší. Druhý se snaží zmenšit na co nejmenší výšku. Postupně se střídají, zvětšují a zmenšují – vzniká určitý tanec. Je dobré pustit tichou hudbu. Přemýšlí nad tím, jaké je být veliký a mít někoho u nohou, jaké je klečet někomu u nohou.
  • Moderátor přiblíží účastníkům dobové pozadí textů a uvede je do teologie Lukášova evangelia.
  • Jeden z účastníků přečte předpověď o narození Jana Křtitele (Lk 1,5-26) a druhý předpověď o narození Ježíš Krista (Lk 1,26-38). Účastníci se snaží ve dvojících najít určitou strukturu, osnovu, která obě zprávy spojuje. Snaží se vytvořit obecnou strukturu textů. Společně pak hledáme některé z bodů osnovy ve zprávách o narození Jana Křtitele a Ježíše. Každá dvojice si pak vybere jeden ze starozákonních textů (Gn 17,1.15-22; 2 Kr 4,14-17; 1 Sam 1,4-6.15-28; Sd 13,3-4.6-25; Iz 7,10-17) o zaslíbení a narození dítěte a snaží se najít některé z bodů osnovy. Společně se pak podělíme o výsledky své práce. Na základě starozákonních textů vidíme, že Lukáš používá určitého schematu, které znají autoři starozákonních textů.
  • Vrátíme se k Lukášovu evangeliu. Každý si otevře svou Bibli a pokusí se objevit strukturu prvních dvou kapitol Lukášova evangelia (Lk 1,5-2,20). Velkou pomocí jsou nadpisy mezi odstavci. Odhalíme strukturu, v jejímž středu je setkání Marie a Alžběty – matek dvou významných novozákonních postav:
A předpověď narození Jana Křtitele
A´ předpověď narození Ježíše
S setkání Marie a Alžběty + Mariin chvalozpěv
B narození Jana Křtitele + Zachariášův chvalozpěv
B´ narození Ježíše
  • Každý z účastníků si vybere určitý moment Lukášova evangelia a pokusí se znázornit, co jej oslovilo pomocí látek, dřívek, kamínků a provázků.
  • Společně si prohlédneme vytvořená díla. Autoři se mohou přiznat ke svému dílu a přiblížit ostatním hlavní myšlenku. Nikdo nesmí být nucen ke sdílení!!! Ostatní mohou říci, co je oslovuje na tom či tom díle, co je zaujalo a líbí se jim (pojetí, myšlenka, nápadité ztvárnění).
  • Na závěr můžeme zazpívat některou píseň, která se tématicky hodí k celému večeru – např.: Narodil se Kristus Pán, nebo Magnificat…