Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Kamenování cizoložné ženy – J8,1-11

Kamenování cizoložné ženy

 

Texty: J 8,1-11

 

Pomůcky: pro každého okopírovaný text J 8,1-11, tužky, pastelky, voskovky, křídy, tvrdé papíry velikosti A3, kazetový magnetofon s instrumentální hudbou, čas 3 hod.

 

Průběh praktické práce s Biblí:

 

 • moderátor přivítá všechny účastníky a ti se vzájemně představí
 • moderátor uvede stručně účastníky do průběhu celého večera
 • každý z účastníků dostane okopírovaný text J 8,1-11, který všichni společně po verších přečtou (každý jeden verš)
 • první reakce – co mě oslovilo, co se mně líbí, co je zajímavé.
 • každý si znovu čte text pomocí metody Västeras – u míst, kterým nerozumím, udělám otazník. Místa, která mi připadnou důležitá, označím vykřičníkem a místo, které mě zvláště oslovilo a niterně se mě dotklo, označím svíčkou (rozsvítilo se mi) nebo srdíčkem (zasáhlo mě to přímo v srdci). 10-15 min.
 • společně probíráme nejprve otazníky a podle nich se podrobně zabýváme textem. Moderátorovi může posloužit k lepšímu porozumění textu některý z komentářů (např. Evangelium podle Jana z řady „Malý stuttgartský komentář“). Podobně procházíme také vykřičníky a svíčky či srdíčka. Každý se může dobrovolně s ostatními podělit o místa, která ho zvláště oslovila nebo mu připadnou důležitá?!
 • moderátor položí doprostřed kruhu pastelky, voskovky, křídy… Každý dostane papír formátu A3 a pokusí se znázornit hřích. Moderátor dbá na dostatek času k vypracování (20-30 min). Může také pustit tichou hudbu, která napomůže k lepšímu soustředění.
 • všichni si sedneme do kruhu, každý za svoje dílo, a prohlížíme si jednotlivé výtvory. Pak postupně procházíme jeden výtvor po druhém. Nejdříve může každý říct, co mu dané dílo připomíná (loď, klobouk, šmouhu, moře, černou díru…). Pak má autor možnost sdělit ostatním, co se skrývá pod jeho dílem, co ho vedlo k takovému výtvoru? Tímto způsobem postupně procházíme jednotlivá díla. Každý má možnost se vyjádřit. Moderátor však nesmí nikoho nutit ke sdílení. Každý se nemusí vyjádřit, co chtěl nakreslit.
 • moderátor vyzve účastníky, aby se pokusili najít ve svých dílech určité podobnosti a podle nich vytvořili skupinky. Některá díla mohou mít podobnou myšlenku, podobný tvar, barvu, mohou vytvářet podobný dojem. Je možné, že se najde jedno až dvě díla, která nepůjde nikam zařadit – nevadí! Každá skupinka se pokusí jedním slovem nebo větou zachytit, co jejich díla spojuje, co je podstatou hříchu.
 • znovu se vrátíme k textu. Hledáme všechny postavy, které se v textu vyskytují – Ježíš, cizoložnice, dav z farizeů a zákoníků. Moderátor vyzve k rozebrání rolí – kdo chce být na chvíli Ježíšem, kdo cizoložnicí? Ostatní budou davem. Dav nebyl anonymní – každý si musí vybrat jméno, věk, povolání, mít důvod, proč chce ženu kamenovat, vědět, zda ji zná… Ve své fantazii si pokusí dopodrobna promyslet postavu, kterou bude představovat.
 • jsou-li všichni připraveni, následuje sehrání scény. Dav „vhodí“ cizoložnici před Ježíše a obžaluje ji (není nutné se držet pevně textu, kdokoliv z davu může promluvit). Ježíš se sehne a píše prstem do písku. Žena leží vedle něho. Lidé z davu se pomalu jeden po druhém vytrácejí. Když se zvedne poslední, moderátor zastaví děj a každý zůstane stát na místě.
 • moderátor (je dobré, jsou-li dva) se ptá jednotlivých postav z davu. Může se ptát: „Kdo jsi? Kolik je ti let? Co děláš? Odkud přicházíš? Znáš tu ženu? Znáš ji dobře? Opravdu bys po ní hodil kamenem? Hodil bys první? Souhlasíš s tímto trestem? Znáš Ježíše? Co si o něm myslíš? Cos už o něm slyšel? Jak ses sem vůbec dostal, přilákal tě řvoucí dav? Co budeš teď dělat? Změnil se nějak tvůj pohled na Ježíše, na Zákon? Co psal Ježíš do písku? Proč najednou odcházíš?…“ Moderátor může vymyslet mnoho podobných otázek. Musí však být velmi citlivý, aby někomu neublížil. Nenutit nikoho k odpovědi.
 • pak následuje krátké dohrání příběhu – rozhovor Ježíše s cizoložnicí. Moderátor se pak může ptát Ježíše i ženy: „Jak jsi se cítil? Co si o tom davu myslíš? Co si myslíš o té ženě, o Zákoně? Jak ti bylo, ženo, když tě přivedli před Ježíše? Cos od něj očekávala? Jak ses cítila, když nad tebou všichni stáli a měli v ruce kameny? Co budeš teď dělat? Setkáš se ještě s mužem, se kterým tě přistihli?…
 • sdílení – všichni sedí v kruhu a moderátor se může ptát, jaký má kdo dojem. Bylo to vše příjemné, nepříjemné… Vidím teď příběh jinak? Co je pro mne nyní nového?…
 • závěr – účastníci mají možnost se vyjádřit, co se jim nejvíce a nejméně líbilo. Která metoda je oslovila, pomohla jim najít cestu k biblickému poselství…