Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Maria – Lk 2,41-52

Maria

 

Text: Lk 2,41-52

 

Pomůcky: připravené plakáty s nápisem „Maria“, „Josef“, „Ježíš“, malé kartičky (3ks pro každého účastníka), okopírované texty (Lk 2,41-52), tužky a fixy, biblické postavičky, rekvizity

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Nejdříve si převyprávíme příběh o ztracení Ježíše v Jeruzalémě.
 • Moderátor rozdá každému 3 kartičky a doprostřed kruhu položí plakát s nápisem „Maria“. Každý se pokusí najít nějaký pocit, který mohla Maria prožívat při hledání a nalezení svého syna. Každý tento pocit, myšlenku napíše na kartičku a položí na plakát. Totéž pak udělám s plakátem s nápisem „Josef“ a s plakátem „Ježíš“.

 

Práce s textem:

 • Přečteme text po verších
 • Rozebírání textu pomocí metody Bludesch – písemně (Hechtová, A.: Přístupy k Bibli. s. 13).
  • Co je hlavní výpovědí textu? (nadpis)
  • Čemu nerozumím?
  • S čím souhlasím / s čím souhlasit nemohu?
  • Které souvislosti mohu poznat (co předchází a co následuje)?
  • K čemu mě text vybízí, co mohu já udělat?
 • Společně rozebíráme jednotlivé otázky, sdílíme nalezené odpovědi

 

S textem do života:

 • Pokud účastníci ještě nepracovali s biblickými postavičkami, seznámí je moderátor se zásadami biblické práce s postavičkami, jejich funkcí,…
 • Znovu si přečteme úryvek.
 • Společně připravíme scénu – město Jeruzalém, chrám, cestu směr Nazaret (pomůžeme si rekvizitami – látky, stromy, dům, kameny,…
 • Každý si vybere jednu postavu z textu, která je mu nejbližší. Pak také přemýšlí, ve které okamžiku je mu nejbližší. Následuje výběr vhodné postavičky, která nejlépe znázorňuje vybranou postavu.
 • Moderátor pak vyzve účastníky, aby představily svou postavičku. „Já jsem si vybrala Marii druhý den hledání v Jeruzalémě. Tato postava mě oslovila, protože… Vybrala jsem si právě tuto postavičku, protože odpovídá mé představě o Marii,…“ Každý by se měl dostat ke slovu. Kdo nechce příliš mluvit, představí jen svou postavičku. Ostatních se může moderátor ptát a tak je povzbudit k hlubšímu přemýšlení o vybrané postavě, jejím vztahu k ostatním postavám, ke hlubšímu ztotožnění.
 • Sdílení – co mě nejvíc oslovilo? Je mně tento biblický úryvek bližší? Jak se mně líbila či nelíbila biblická práce – co mě oslovilo a co nikoliv?

 

Text – Lukáš 2,41-52

 

41Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. 42Také když my bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. 43A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. 44Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. 45Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. 46Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. 47Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. 48Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ 49On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ 50Ale oni jeho slovu neporozuměli. 51Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. 52A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.