Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Marie Magdalská a vzkříšený Kristus – Mk 16,1-8 a Mt 28,1-8; Lk 24, 1-12

Marie Magdalská a vzkříšený Kristus

 

Text: Mt 28,1-8; Lk 24,1-12; Mk 16,1-8 v Českém ekumenickém překladu a text Mk 16,1-8 v různých překladech (ideální je mít s sebou i originál v řečtině)

 

Pomůcky: okopírované texty na jednom papíře ve třech sloupcích (Mt 28,1-8; Lk 24,1-12; Mk 16,1-8) a na druhém papíře opět v několika sloupcích vedle sebe různé překlady (např.: Liturgický překlad, Český ekumenický překlad, Kralický překlad…), tužky a fixy, biblické postavičky, rekvizity

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Kde v Písmu svatém objevíme Máří Magdalénu? Které texty se o ní výslovně zmiňují, které mluví jen o hříšnici (kterou tradice ztotožňuje s Máří Magdalénou). Účastníci nejdříve pátrají v paměti, které texty se jim vybaví. Pak je společně hledáme v Bibli.

 

Práce s textem:

 • Společně přečteme text po verších – vybereme prostřední sloupec – Mk 16,1-8 – Český ekumenický překlad
 • Rozdělíme se na dvě skupiny:
  • První se bude zabývat různými překlady vybraného úryvku (Český ekumenický překlad, Liturgický překlad, Kralický překlad)
  • Druhá zkusí synoptické srovnání – stejný text u Mt, Mk i Lk
 • V každé skupině se rozdělíme na dvojice, které budou hledat odpovědi na otázky: Co se shoduje, co je jiné? V čem se texty liší? Proč? (20min)
 • Setkáme se ve dvou skupinách (nejlépe v různých místnostech) a pokusíme se společně sdílet o nalezené odpovědi. Vybereme několik důležitých poznatků, o které se podělíme i s druhou skupinou.
 • V jedné společné skupině představí jednotlivé skupinky výsledky své práce.

 

S textem do života:

 • Pokud účastníci ještě nepracovali s biblickými postavičkami, seznámí je moderátor se zásadami biblické práce s postavičkami, jejich funkcí,…
 • Znovu si přečteme úryvek.
 • Společně se domluvíme, který okamžik zachytíme pomocí biblických postaviček (klíčový okamžik,…)
 • Připravíme rekvizity, scénu, jednající postavy
 • Identifikace – každý se pokusí vžít do jednajících postav (co bych si já jako … myslela? Co bych řekla, jak bych jednala?) Každý může vzít jednu z postav a říct: „Já, jako Máří Magdaléna, si myslím…“ nebo „Já, jako Ježíš, nechápu…“ nebo „Já, jako jeden z andělů, bych rád řekl …“ či „Já, jako …, bych… .“
 • Moderátor nechá dostatečný prostor pro sdílení účastníků.
 • Každý si pak zapálí malou svíci a postaví ji k postavě, která ho nejvíc oslovila, která je mu nejbližší. Při pokládání svíce, může říct: „Já dávám svou svíci do blízkosti … Marie Magdalény…, protože bych rád byl na jejím místě a osobně se setkala s proměněným Ježíšem“ apod.
 • Sdílení – co mě nejvíc oslovilo? Je mně tento biblický úryvek bližší? Jak se mně líbila či nelíbila biblická práce – co mě oslovilo a co nikoliv?