Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Marie Magdalská u hrobu

©ČKBD – biblickedilo.cz

Text: J 20,1-18

Pomůcky: okopírované texty (dle práce s textem), tužky a fixy, nápisy, velký papír, látkový kruh, kartičky, ošatka s drahokamem, kniha o jménech, Bible, červená dlouhá látka, vybrané obrázky nebo karty ze souboru R. Oberthüra: Obrazy života – život v obrazech, biblické postavičky (mj. 2x anděl), rekvizity (látky, hrob, stromy), výkladový materiál (sada látek, dřívek, kamínků…)

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu (varianta A):

– Každý si napíše své jméno velkými písmeny pod sebe. Zamyslí se nad svým jménem. Jak jsem ke svému jménu přišel? Zamyslí se také nad významem svého jména – pokud ho nezná, najde si ho v knize (např. Heller, Biblická jména). Má význam mého jména vztah k mým vlastnostem? K jednotlivým písmenům svého jména, která jsem si napsal pod sebe, napíšu různé vlastnosti, které mě charakterizují (např. MARIE):

 • M milá
 • A aktivní
 • R rozvážná
 • I inteligentní
 • E energická

– Vzájemně si kartičky ukážeme, kdo bude chtít, může tu svou ostatním přečíst.

– Moderátor může účastníkům říct něco důležitosti jména – na jméno člověk reaguje už jako malé dítě, také v okamžicích, kdy se zdá, že nevnímá – v bezvědomí, komatu, před smrtí; jméno v Bibli má velký význam, změna jména…; symbolická jména v Bibli, nebo i u indiánů (Velký Býk, Půlnoční Bouře…)

 

Přístup k textu (varianta B):

 • Moderátor položí doprostřed místnosti barevný látkový kruh. Připraví ošatku, ve které bude kámen s drahokamem uvnitř (kámen rozbitý na dvě poloviny, kde uvnitř je jeskyňka z krystalů)
 • Tuto ošatku s kamenem pošle po kruhu. Každý si kámen prohlédne tak, aby ostatní neviděli, co zkoumá. Přemýšlí nad tím, co takový kámen může symbolizovat. Napíše to na kartičku, kterou dá doprostřed kruhu.
 • Přečteme si kartičky a zkusíme je roztřídit, podívat se, co se opakuje, jestli se něco rozvíjí, apod

 

Přístup k textu (varianta C):

 • Každý se zamyslí nad svým jménem. Jak jsem ke svému jménu přišel? Mám ještě jiné jméno – křestní, biřmovací, řeholní, skautskou přezdívku…? Zamyslí se také nad významem svého jména – pokud ho nezná, najde si ho v knize (např. Heller, Biblická jména)
 • Někde v domě či v jeho okolí zkusím najít něco, co symbolizuje moje jméno, či mé vlastnosti, mě osobně. Účastníci se rozhlédnou po místnosti, domě a přinesou něco odpovídajícího.
 • Vzájemné sdílení.

 

Přístup k textu (varianta D):

 • Moderátor doprostřed místnosti položí velký papír s nápisem „Velikonoční svátky“. Vedle kruhu připraví fixy. Každý může napsat, co se mu vybaví, když se řekne „Velikonoční svátky“? Jaké pocity, skutečnosti, události, …?
 • Moderátor pak vše přečte a vypíchne to, co se vztahuje k vybranému úryvku, který se bude číst o vigílii vzkříšení na Bílou sobotu.


Práce s textem (varianta A):

 • Společně najdeme všechny postavy, které v textu vystupují a mluví. Role si účastníci rozdělí mezi sebou a přečteme text v rolích (Marie, Ježíš, 2 andělé, vypravěč)
 • Otázky pro dvojice:
  • Kdy se to vše událo?
  • Proč šla Marie ke hrobu (mrkněte na předchozí kapitolu)
  • Co je zvláštního na tom, co bylo v hrobě? Co viděli učedníci, co Maria?
  • Proč Marie Ježíše nepoznala? Čím to, že ho pak poznala?
  • Proč se ho nemohla dotknout? (mrkněte na následující verše)
 • Sdílení
 • Skupinka se rozdělí na menší skupinky (cca 5 lidí). Dostanou velký papír, barevné papíry (kruhy, šipky, čtverce), nůžky, lepidla, fixy a pokusí se zachytit průběh příběhu graficky, symbolicky. Kruh symbolizuje člověka, šipka pohyb… Skupinky pracují cca 30-45 min.
 • Sdílení


Práce s textem (varianta B):

 • Společně najdeme všechny postavy, které v textu vystupují a mluví. Role si účastníci rozdělí mezi sebou a přečteme text v rolích (Marie, Ježíš, 2 andělé, vypravěč)
 • Linecká metoda:
  • První dojmy – pozitivní, negativní (dojmy se jen shromažďují, moderátor je nekomentuje, dotazy zůstanou „viset“ do dalšího kroku)
  • Čemu nerozumím – hledání nejasných míst, společné nalézání odpovědí
  • Jaký je kontext vybraného úryvku – co předchází, co následuje. Jakou to má souvislost s vybraným úryvkem?
  • Co je důležité – hledání klíčového poselství
  • Jaké obrazy se v textu nachází?
  • V čem je text aktuální?


Práce s textem (varianta C):

 • Moderátor připraví text ve 3 sloupcích – v různých českých překladech (ČEP, Petrů, BK, …). Skupinka znalá cizích jazyků může mít texty v různých překladech (český, slovenský, německý, anglický, řecký originál)
 • Moderátor vyzve účastníky, aby každý přečetl jeden sloupec. Ostatní sledují text nebo jen poslouchají.
 • Rozdělíme se na dvojice, které budou hledat odpovědi na otázky týkající se srovnání vybraných textů:
  • Co se shoduje?
  • V čem se texty liší? Proč? (20min)
 • Setkáme se opět ve skupině a pokusíme se společně sdílet o nalezené odpovědi. Vybereme několik důležitých poznatků, které si dobře zvýrazníme.
 • Objevili jsme během práce ve dvojici nejasná místa?
 • Co je mi v textu blízké, aktuální?

 

Práce s textem (varianta D):

 • Moderátor připraví text ve 4 sloupcích – synoptické srovnání – stejný text u Mt, Mk, Lk a J
 • Společně najdeme všechny postavy, které v textu vystupují a mluví. Role si účastníci rozdělí mezi sebou a přečteme postupně všechny texty v rolích (Marie, Ježíš, 1-2 andělé, vypravěč).
 • Rozdělíme se na dvojice, které budou hledat odpovědi na otázky týkající se srovnání vybraných textů:
  • Shodují se vystupující postavy?
  • Shoduje se čas a místo?
  • Jak je popsán anděl/é?
  • Co je nápadně stejné?
  • V čem se texty výrazně liší?
 • Setkáme se opět ve skupině a pokusíme se společně sdílet o nalezené odpovědi.
 • Objevili jsme během práce ve dvojici nejasná místa?
 • Co je mi v textu blízké, aktuální?


S textem do života (varianta A):

 • Skupinová práce s kartami. Moderátor připraví na boční stolek obrázky. Buď vybere obrázky z časopisů a kalendářů nebo karty ze souboru R. Oberthüra: Obrazy života – život v obrazech.
 • Moderátor připraví do středu látku, symbolizující červenou nit příběhu. Může kolem látky přidat heslovitě sepsaný příběh.
 • Každý z účastníků si vybere místo, které je mu v příběhu nějak blízké a k tomu odpovídající jednu kartu. Moderátor znovu čte úryvek a lidé postupně kladnou karty na červenou nit v okamžiku, který odpovídá vybrané situaci.
 • Po přečtení moderátor pustí tichou hudbu a nechá účastníky chvíli pozorovat vzniklý obraz
 • Sdílení – proč jsem si vybral toto místo, tuto kartu, co mě oslovuje?
 • Modlitba na závěrS textem do života (varianta B):

– Skupinová práce s výkladovým materiálem (sada látek, dřívek a kamínků)

– Moderátor rozdělí příběh na několik scén, několik okamžiků. Jednotlivé scény nazve (dá jim nadpis), který napíše každý na jeden papír.

– Jeden z účastníků čte text a moderátor tvoří z nadpisu cestu.

– Pak moderátor opět čte (nebo už jen vypráví) text a ostatní prochází „papírovou cestu“. Každý se pak zastaví u papíru, který zachycuje okamžik, který ho něčím oslovil (nemusí to být nejdůležitější okamžik)

– Tak se u papírů vytvoří skupinky, které spolu nejdříve diskutují, co koho zaujalo, čím a proč

– Pak se pokusí domluvit, jak by to, co je zaujalo, zachytili pomocí látek, dřívek, kamínků,… Každá skupinka tak vytvoří jeden velký abstraktní obraz (skupinky nesmí být moc velké, aby se všichni zapojili. Je-li v některé skupince moc lidí, je lepší je rozdělit na dvě)

– Až jsou všichni hotovi, prohlížíme si jednotlivá díla a můžeme nejdříve říkat své názory, co vidíme… a pak nechat promluvit autory.

– Sdílení – co mě nejvíc oslovilo? Které dílo? Co mě oslovilo na biblickém úryvku, na postavě Marie Magdalské.

 

S textem do života (varianta C):

 • Pokud účastníci ještě nepracovali s biblickými postavičkami, seznámí je moderátor se zásadami biblické práce s postavičkami, jejich funkcí,…
 • Úryvek rozdělíme na dvě (příp. 4) scény:
  • 1.scéna – v.11-13
  • 2.scéna – v.14-17
  • Samostatné 2 scény by mohl být 1. verš a 18. verš
 • Také účastníci se rozdělí na dvě skupiny (nejlépe náhodně)
 • Každá skupinka dostane jednu scénu. Nejdříve si ve skupince znovu přečteme vybraný kousek textu a hledá klíčový okamžik. Obvykle padne několik návrhů, skupinka se shodne na jednom okamžiku. Dále hledá, které postavy zde vystupují, jaké rekvizity je třeba. Společně vybere látku na scénu, postavičky a scénu zachytíme. Je třeba dát pozor, aby každá postavička vyjadřovala něco z prožívání biblické postavy.
 • Na závěr moderátor obě scény propojí cestou
 • Postupně projdeme jednotlivé scény a skupinka se pokusí ostatním přiblížit, co zamýšlela.
 • Znovu se vrátíme k první scéně a budeme pokračovat pomocí tzv. „Identifikace“ – každý se pokusí vžít do jednajících postav (co bych si já jako … myslela? Co bych řekla, jak bych jednala?) Každý může vzít jednu z postav a říct: „Já, jako Máří Magdaléna, si myslím…“ nebo „Já, jako Ježíš, nechápu…“ nebo „Já, jako jeden z andělů, bych rád řekl …“ či „Já, jako …, bych… .“
 • Moderátor nechá dostatečný prostor pro sdílení účastníků. Takto projdeme i druhou scénu
 • Každý si pak zapálí malou svíci a postaví ji k postavě, která ho nejvíc oslovila, která je mu nejbližší. Při pokládání svíce, může říct: „Já dávám svou svíci do blízkosti … Marie Magdalény…, protože bych rád byl na jejím místě a osobně se setkala s proměněným Ježíšem“ apod.
 • Sdílení – co mě nejvíc oslovilo? Je mně tento biblický úryvek bližší? Jak se mně líbila či nelíbila biblická práce – co mě oslovilo a co nikoliv?