Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Milosrdný Samařan – Lk 10,29-37

Prokazování milosrdenství bližnímu – Lk 10, 29-37

Texty: Lk 10,29-37; Lk 6,36

Pomůcky: okopírovaný text Lk 10, 29-37, tužky, biblické postavičky, rekvizity (osel, dům, stromy, látky, kameny, peníze…) obrázky

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

  • práce s obrázky: vybrat si, který mně připomíná to, když jsem se zachoval jako Samařan a nebo jako kněz či levita z podobenství + sdílení

Práce s textem:

  • úryvek budeme číst podle rolí. Nejdříve vybereme, kdo všechno v příběhu hovoří (Ježíš, zákoník, vypravěč).
  • Linecká metoda

S textem do života:

  • Znovu si přečteme úryvek.
  • Pokud účastníci ještě nepracovali s biblickými postavičkami, moderátor je uvede do tohoto druhu práce, vysvětlí jim základní zásady, naučí je s postavičkama pohybovat, vyjadřovat postoje, pocity…
  • Pokusíme se vytvořit jednu velkou scénu (pokud možno, zachytíme v ní uprostřed zraněného a Samařana, který ho ošetřuje, na cestě odcházejícího kněze a levitu, někde v dáli ty, co ho napadli, příp. i zákoníka a Ježíše)
  • Kdo bude chtít, vezme si do ruky jednu z postav a představí ji ostatním. Kdo je, kam jde, proč takto jedná,… Ostatní se mohou ptát na důvody jeho jednání, na jeho postoje,… účastník si může vybrat postavičku, která je mu blízká, nebo naopak tu, ze kterou se neztotožňuje, s jejímž jednáním nesouhlasí. (je dobré dodržet postup – nejdřív vlastní představení postavy a pak až dotazy ostatních)
  • Takto si postupně projdeme všechny postavy (budou-li účastníci chtít)
  • Na závěr vytvoříme sdílení, koho co oslovilo, čeho si všiml nově, jinak, apod.

Text – Lk 10, 29-37

29 Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“
30 Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. 31 Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32 A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33 Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem; 34 přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. 35 Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: `Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.´
36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ 37 Zákoník odpověděl: „Ten, který prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“