Kalendář akcí

<< Únor 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Obraceni Pavla – Sk 9; 22; 26

Obrácení apoštola Pavla
Sk 9, 1-18; Sk 22,3-21; Sk 26,9-20

 

Texty:

Sk 9,1-18; Sk 22,3-21; Sk 26,9-20

Pomůcky:

okopírované texty (Sk 9,1-18; Sk 22,3-21; Sk 26,9-20) ve třech sloupcích vedle sebe, tužky, papír formátu A3, fix, biblické postavičky, rekvizity (palma, kameny, kůň)

 Průběh praktické práce s Biblí:

 Přístup k textu:

 • moderátor uvede setkání krátkou modlitbou, poprosí Ducha svatého o vedení.
 • Stručný a názorný přehled Pavlova života. Např. okopírovat s. 27-28 z knihy Seznamte se: apoštol Pavel. (powerpoint) (20min)
 • moderátor připraví scénu do středu kruhu (Pavel ležící na zemi, průvodci kolem něj, Ananiáš doma v Damašku se modlí. Do scény postaví také koně)

Práce s textem:

 • Vybereme si jeden z textů, například Sk 9,1-18. Hledáme jednotlivé postavy, které se vyskytují: Pavel, jeho průvodci, farizeové, Ježíšův hlas, Ananiáš, Judova rodina a (?!?kůň?!? – za povšimnutí stojí skutečnost, že se kůň neobjevuje v žádném ze tří textů, ale na obrazech je Pavel většinou znázorňován, jak padá z koně). Vypíšeme je fixem na papír A3. Rozdělíme si role a přečteme text v rolích. (5min)
 • První reakce – čím vytvořená scéna neodpovídá textu? (účastníci objeví koně – moderátor vysvětlí…)
 • Synoptické texty máme vedle sebe ve třech sloupcích. Ve dvojicích hledáme,  v čem se výpovědi shodují a v čem se liší.
 • Najít hlavní výpověď textu (nadpis)
 • V čem je text aktuální pro dnešní dobu? (15min)
 • Shrnutí práce ve dvojicích. (30min)
 • Přestávka (20min)

S textem do života:

 • moderátor představí skupině situaci, využije přitom scénu ze začátku biblické práce: „Představme si, že před sebou vidíme fotografii starou asi 20 let. Před 20 lety jsme byli jedním ze členů výpravy do Damašku (sv. Pavel, některý z průvodců, Ananiáš). Po mnoha letech vidíme fotografii, která byla vytvořena po cestě do Damašku. Vzpomínáme, co se tehdy stalo, co jsme si mysleli, říkali, dělali? Jak tato událost změnila náš život?… Každý se vžije do jedné z vystupujících postav a může jejím jménem promluvit.
 • Moderátor tuto část práce zakončí modlitbou nebo vhodnou písní.
 • Zamyšlení do kaple: Je v mém životě silný okamžik obrácení, setkání s Kristem jako u Pavla?

 

Sk 9,1-18

1Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 2a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ 5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 6Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ 7Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. 8Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.
9Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. 10V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“ 11Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí 12a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“ 13Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. 14Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“ 15Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. 16Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ 17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ 18Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.

K zamyšlení:
Prožil(a) jsem někdy podstatnou změnu ve svém životě?
Kdy a kde se Ježíš se mnou stkal výrazným způsobem?