Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Pavel v Lystře – Sk 14,8-20

Sk 14, 8-20
Pavel a Barnabáš v Lystře

pomůcky:

kartičky více barev a tvarů (syté obdélníky a jemné šipky), plakát se siluetou těla, fixy, texty pro každého, otázky na papíře (pro dvojice)

přístup k textu:

 • představení Biblického díla
 • moderátor připraví do středu svíci, kterou zapálí a kolem rozdělí kartičky s heslovitými obrazy z Pavlova života (stejná hesla tam mohou být vícekrát)
 • účastníci si vyberou kartičku, ke které jsou schopní říct více
 • každý přečte svou kartičku a okomentuje ji (např.: „vyučil se u Gamaliela“ – Pavla vzdělával velký židovský učitel Gamaliel. Píše se o něm i v Bibli.)
 • takto společně vytvoříme mozaiku Pavlova života.

 

práce s textem:

 • přečíst text v rolích
 • první reakce na text – líbí, nelíbí
 • kontext
 • čemu nerozumím
 • nadpis

 

s textem do života:

 • moderátor krátce seznámí účastníky s biblickými postavičkami, představí jejich možnosti a zásady práce s nimi
 • účastníci se rozdělí do 3 skupin, z nichž každá bude tvořit scénu (jeden odstavec)
 • práce s postavičkami – identifikace
 • závěr, shrnutí, modlitba

 

Skutky apoštolů 14,8-20

 

8V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy; byl chromý od narození a nikdy nechodil. 9Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří v Boží pomoc, 10řekl mocným hlasem:„Postav se zpříma na nohy!“ A on vyskočil a chodil.

11Když zástupy viděly, co Pavel učinil, provolávaly lykaonsky: „To k nám sestoupili bohové v lidské podobě!“ 12Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. 13Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené býky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. 14Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi 15a volali: „Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. 16Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěly, 17avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.“ 18Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačaly obětovat.

19Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. 20Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe.