Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Podobenství o farizeji a celníkovi Lk 18, 9-14

©ČKBD – biblickedilo.cz

Text: Lk 18, 9-14

Pomůcky: biblické postavičky, látky, svícen do chrámu, zelené a červené kartičky formátu A8, barevné fixy, okopírovaný text pro každého účastníka, rozstříhaný text na menší úseky.

Průběh praktické práce s Biblí

Přístup k textu:

 • Moderátor připraví prostor chrámu s vyznačenou orientací
 • Účastníci dostanou postavičky znázorňující farizeje a celníka a ustaví je do prostoru podle vlastních představ (poloha v prostoru, postoj, gesta). Účastníci často staví jednu postavu za druhou, farizeje před celníka, farizeje v sebevědomém postoji, celníka klečícího, schouleného, kajícího. Skupina staví scénu bez srovnání s textem, pouze po paměti.
 • Účastníci dostanou červené a zelené kartičky. Na červené kartičky se píší negativní a na zelené kartičky pozitivní postoje, jednání a chování a tyto kartičky kladou kolem farizeje i celníka. Na závěr moderátor přečte jednotlivé kartičky a shrne, co se opakuje, je v protikladu a kterých kartiček je u kterého více.

Varianta:

 • Biblické postavičky znázorňující farizeje a celníka lze nahradit barevným kruhem z papíru s nápisem – FARIZEJ, CELNÍK. Při práci s mládeží se mohou dva dobrovolníci vžít do role farizeje a celníka a ostatní účastníci s nimi pracují jako se sochou – ustaví je do určitého postoje, dají jim výrazná gesta.

Práce s textem:

 • Účastníci vyhledají všechny role v textu a rozdělí si je mezi sebou. Ač příběh celý vypráví Ježíš Kristus, může modlitbu vyslovit farizej a celník. Text přečteme v rolích.
 • Jak odpovídá postavená scéna textu? Ve kterém místě se shoduje a rozchází?
 • Moderátor rozstříhá text na menší dílky a účastníci hledají v textu strukturu (kdo mluví, ke komu mluví, popis vzhledu osob, obsah a délka modlitby).
 • Během sdílení se vysvětlí nejasná místa.
 • Kontext vybraného úryvku – co předchází a co následuje. Lze vidět nějakou vazbu?

 

S textem do života:

 • Účastníci společně vytvoří scénu – připraví střed s farizejem a celníkem a k němu zakomponují i Ježíše a jeho posluchače (ti, kteří si na sobě zakládali), popř. i důsledky podobenství.
 • Se scénou je možno dále bibliodramaticky pracovat. Jednou z forem je identifikace. Účastník si vybere jednu postavu, vezme si ji do ruky, identifikuje se s ní a promluví jejím jménem: „Já, jako farizeus, si myslím, říkám…“ Pak ji vrátí zpět do scény a následuje další.
 • Na závěr může být tichá meditace nad scénou nebo modlitba tvořená přímluvami a díky inspirovanými přečteným úryvkem.

Varianta:

 • Aktualizace textu pomocí koláže. Moderátor připraví papíry A3, nůžky, lepidla, fixy a různé obrázky a časopisy. Účastníci se rozdělí na tři skupinky:
  • Ježíš, jeho učedníci, ti „spravedliví“
  • Farizej a celník v chrámě
  • Kdo se povyšuje, bude ponížen a naopak.
 • Skupinky se nejdříve zabývají tím, jak se dá text aktualizovat. Kdo by mohli být Ježíšovi učedníci? Kdo jsou ti spravedliví? Kdo by mohl být farizej a kdo celník? Platí závěr vyprávění i dnes?
 • Po práci ve skupinkách následuje sdílení.