Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Postupné uzdravení slepce – Mk 8,22-27

Uzdravení slepce

„touha vidět a její postupné naplnění“

Text: Mk 8,22-27

 

Pomůcky: šátky pro polovinu účastníků, okopírované texty (Ex 33,12-23), tužky a fixy, biblické postavičky, rekvizity

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

– Zkušenost slepoty – účastníci se rozdělí na dvojice. Jeden si zaváže oči a druhý ho musí vodit tak, že hod drží za předloktí a beze slov ho naviguje. Na pokyn moderátora zavede „slepce“ doprostřed místnosti. Sám si stoupne na kraj. Všichni současně na pokyn moderátora zavolají jménem svého slepce. Ten se snaží jít za hlasem až najde svého průvodce. Pak si role vymění

– Sdílení – jaké je to být v roli slepce? Je velká zodpovědnost dělat někomu průvodce?…

 

Práce s textem:

– Společně vyhledáme všechny role v textu (Ježíš, slepec, jeho kamarádi, učedníci, vypravěč) a účastníci si je mezi sebe rozdělí

– Připravíme si scénu – Město Betsaida, místo za městem, Césarea Filipova

– Scénicky přečteme text – v rolích a v pohybu

– Vypravěč znovu přečte celý text a ti, kdo mají roli hrají pantomimu. Ostatní si dívají

– Krátké sdílení – jak jsem se cítil ve své roli? Jak jsem to viděl já jako divák? Co mě oslovilo? Všiml jsem si něčeho nového?

– Rozebírání textu pomocí metody Bludesch – písemně (Hechtová, A.: Přístupy k Bibli. s. 13).

o Co je hlavní výpovědí textu? (nadpis)

o Čemu nerozumím?

o S čím souhlasím / s čím souhlasit nemohu?

o Které souvislosti mohu poznat (co předchází a co následuje)?

o K čemu mě text vybízí, co mohu já udělat?

– Společně rozebíráme jednotlivé otázky, sdílíme nalezené odpovědi

 

S textem do života:

– Pokud účastníci ještě nepracovali s biblickými postavičkami, seznámí je moderátor se zásadami biblické práce s postavičkami, jejich funkcí,…

– Znovu si přečteme úryvek.

– Společně se domluvíme, který okamžik zachytíme pomocí biblických postaviček (klíčový okamžik,…)

– Připravíme rekvizity, scénu, jednající postavy

– Identifikace – každý se pokusí vžít do jednajících postav (co bych si já jako … myslela? Co bych řekla, jak bych jednala?) Každý může vzít jednu z postav a říct: „Já, jako Ježíš, si myslím…“ nebo „Já, jako slepý, nechápu…“ nebo „Já, jako ten, kdo slepce přivedl, bych se rád zeptal Ježíše…“ či „Já, jako …, bych… .“

– Moderátor nechá dostatečný prostor pro sdílení účastníků.

– Každý si pak zapálí malou svíci a postaví ji k postavě, která ho nejvíc oslovila, která je mu nejbližší. Při pokládání svíce, může říct: „Já dávám svou svíci do blízkosti … slepce…, protože bych rád byl na jeho místě a osobně se setkal s Ježíšovou uzdravující silou“ apod.

– Sdílení – co mě nejvíc oslovilo? Je mně tento biblický úryvek bližší? Jak se mně líbila či nelíbila biblická práce – co mě oslovilo a co nikoliv?

 

Text:

Marek 8,22-27

 

22Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. 23I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: „Vidíš něco?“ 24On pozvedl oči a řekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí.“ 25Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. 26Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: „Ale do vesnice nechoď!“ 27Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy.