Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Povolání učedníků – J 1,35-51

Povolání učedníků

„být v Ježíšově pohledu – pojďte a (sami) uvidíte“

Texty: J 1,35-51

 

Pomůcky: okopírované texty (J 1,35-51), tužky, pastelky a fixy, materiály na úvodní scénu (látky, postavičky, provaz, svíčky), papír A3 s nápisem: „Kdo nebo co bylo pro mě ukazatelem směru k Ježíšovi, k víře? Jsem také já pro někoho „Janem Křtitelem- ukazatelem směru“ k Ježíšovi či k víře?“, tři papíry o velikosti A2, barevné papíry, barevné kruhy, šipky, čtverce, nůžky a lepidla

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Uprostřed je připravená scéna z postaviček
 • Text o povolání učedníků začíná scénou, ve které vystupuje Jan Křtitel se svými učedníky. Jan ukazuje na Ježíše a říká: „Hle, Beránek Boží…“
 • Účastníci se prochází po místnosti a přemýšlí „Kdo nebo co bylo pro mě ukazatelem směru k Ježíšovi, k víře? Jsem také já pro někoho „Janem Křtitelem- ukazatelem směru“ k Ježíšovi či k víře?“
 • Stoupneme si do kruhu a kdo chce, vztáhne ruku, ukáže nějakým směrem a řekne: „Pro mě byl ukazatelem …, protože … !“ nebo „Já jsem / chtěl bych být ukazatelem pro … !“

 

Práce s textem:

 • scénické přečtení textu – (Ježíš, Jan Křtitel, Ondřej, druhý učedník, Šimon, Filip, Natanael, otevřená nebesa…) účastníci si rozdělí role, moderátor jim rozdá podtrhané texty
 • společně připravíme jednoduchou scénu – cestu, Jordán, místo, na kterém Ježíš přebývá, Galilea. V rolích a v pohybu tyto texty přečteme. Pak moderátor znovu čte text. Ti, kdo mají roli, hrají pantomimu a ostatní vše pozorují a pozorně naslouchají
 • sdílení – co mě oslovilo?
 • Podrobná práce s textem – různými barvami podtrhat opakující se slova, klíčové výrazy, Ježíšovy tituly,…
 • Skupinka se rozdělí na tři různé podskupinky. První podskupinka načrtne na papír A2 celý příběh, vztahy a pohyb v něm. Druhá podskupinka se pokusí objevit v textu určitou strukturu. Zaznamená ji na papír A3. Třetí podskupinka se pokusí zachytit strukturu nebo dynamiku u povolání Natanaela (J 1,45-51) pomocí barevných kruhů, šipek, kterými je možné pohybovat. (30 min.)
 • V kruhu představí skupinky výsledky své práce, sdílení.

 

S textem do života:

 • Účastníci se rozdělí na skupinky po třech. Dohodnou se, kdo z nich bude Ježíš, kdo Ondřej a kdo druhý učedník.. Každá trojice se pokusí znovu prožít text J 1,38. Trojice si mohou vybrat, budou-li Ježíšem a učedníky kolem roku třicet, či učedníky dnešní doby. Jde Ježíš a za ním dva učedníci. Ježíš se otočí a ptá se: „Co hledáte?“ Oni mu odpoví. Každý se snaží vlastními slovy vyjádřit, co hledá. Ježíš se stále znovu a znovu ptá a učedníci se snaží najít stále hlubší odpovědi. Po 7-10 min. se role vymění.
 • Sdílení v kruhu. Srovnat, co hledali učedníci a co hledám já, člověk 21. století

 

Text – Povolání učedníků – J 1,35-51

 

1,35:Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 36:Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ 37:Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 38:Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: „Co chcete?“ Řekli mu: „Rabi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?“ 39:Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. 40:Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 41:Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: Kristus).“ 42:Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr).“ 43:Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: „Následuj mě!“ 44:Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; 45:Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ 46:Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ 47:Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ 48:Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“ 49:“Mistře“, řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ 50:Ježíš mu odpověděl: „Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod fíkem‘? Uvidíš věci daleko větší.“ 51:A dodal: „Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“