Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Proměnění na hoře – Mk 9,2-13

Proměnění

„Ježíš se ukazuje jako Boží Syn“

Texty: Mk 9,2-13

 

Pomůcky: Bible, barevné šipky, fixy, obraz „proměnění“ (např. z obrázkové Bible), okopírované texty (Mk 9,2-13), tužky, pro každou skupinku otázky napsané na papíře, postavičky, rekvizity (látky, kameny, stany,…)

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • meditace obrazu „proměnění“
 • základní otázky: Co vidím? Co cítím? Co se mně líbí a co mě odpuzuje?…

 

Práce s textem:

 • Scénické přečtení textu – (Ježíš, Petr, Jakub, Jan, Eliáš, Mojžíš a Boží hlas) účastníci si rozdělí role, moderátor jim rozdá podtrhané texty
 • společně připravíme jednoduchou scénu – horu Tábor. V rolích a v pohybu tyto texty přečteme. Pak moderátor znovu čte text. Ti, kdo mají roli, hrají pantomimu a ostatní vše pozorují a pozorně naslouchají
 • sdílení – co mě oslovilo?
 • Účastníci se rozdělí na skupinky po 4-6 lidech a budou hledat odpovědi na otázky:
 • 1. skupina:
  • Co mě oslovilo?
  • Jaký je blízký kontext úryvku?
  • Který text nám tento úryvek připomíná? Kterou událost z Ježíšova života?
  • Najdeme tuto událost i v ostatních evangeliích? Jaké jsou rozdíly?
  • Je text aktuální i pro nás? Co si z něj odnesu do svého života?
 • 2. skupina:
  • Jakou pozici má text v rámci celého evangelia?
  • Proč právě Eliáš a Mojžíš?
  • Proč byl vybrán jen Petr, Jakub a Jan a proč chtěl Petr stavět stany?
  • Proč Ježíš nechtěl, aby o své zkušenosti mluvili?
  • Co je hlavní výpovědí textu?
 • Sdílení ve skupině – skupinky budou dohromady dávat nalezené odpovědi na druhou sadu otázek (označených černým čtverečkem).

 

S textem do života:

 • Postavičky – společně vytvoříme jednu scénu. Pokusíme se identifikovat s jednotlivými postavami, které v příběhu vystupují. Účastníci si vezmou postavičku, která je oslovuje do ruky a řeknou: „Já, jako Petr, si myslím…“ „Já, jako Eliáš, bych rád řekl…“ „Já, jako Jakub, nechápu…“ Takto nahlas vyjádří své pocity, domněnky, pochybnosti. Někdo jiný může zareagovat svým komentářem
 • Sdílení

 

Text- Proměnění – Mk 9,2-13

 

 

9,2:Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. 3:Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. 4:Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. 5:Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ 6:Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. 7:Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ 8:Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného.

9:Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. 10:To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. 11:A vyptávali se: „Proč říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?“ 12:Řekl jim: „Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o Synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? 13:Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno.“