Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Seslání Ducha svatého – Lk 24,49; Sk 1,4-8; Sk 2,1-13

Seslání Ducha svatého

 

Pomůcky: 2 papíry velikosti A1, fixy

 

Průběh praktické práce s Biblí:

 

  • společně poprosíme Ducha svatého o vedení
  • máme připravené dva velké papíry (např.: A1). Na jeden z nich doprostřed napíšeme text Lk 24,49 a Sk 1,4-8. Na druhý papír napíšeme text ze Sk 2,1-13 (texty můžeme okopírovat a do středu papíru A1 nalepit)
  • rozdělíme se na dvě stejně velké skupinky
  • první skupinka se bude zabývat přísliby Ducha svatého, jak o nich čteme v Lukášově evangeliu a v první kapitole Skutků apoštolů (Lk 24,49 a Sk 1,4-8). Druhá skupinka se zaměří na text, který popisuje seslání Ducha svatého na apoštoly (Sk 2,1-13).
  • Po přečtení textu ve skupince se vžijeme do role apoštolů. První skupinka jsou apoštolé před sesláním Ducha svatého a druhá skupinka jsou apoštolé při a po seslání Ducha sv.
  • společně klademe otázky: Co si mysleli apoštolé, když slyšeli o Duchu svatém? Jaké měli představy? Co očekávali? Jaké změny? Báli se? … Odpovědi píšeme na velký papír. (asi 15-20 min.)
  • pak vytvoříme kruh, do jehož středu dáme oba papíry a každá skupinka přečte ostatním, k čemu dospěla. Srovnáme naplněné a nenaplněné představy a očekávání. Rozdílné a shodné představy.
  • v další části našeho setkání se pokusíme aplikovat zkušenosti apoštolů na naši dnešní situaci. Každý z nás má možnost přijmout svátost biřmování. Jaké jsou, byly mé představy před a po biřmování? Jak se tyto vize naplnily? Co se změnilo v mém životě? Jak se Duch svatý projevuje v mém každodenním životě?
  • na závěr našeho setkání společně zazpíváme některou z písní k Duchu svatému. Např.: Přijď již, přijď Duchu stvořiteli…, Veni Sancte Spiritu…, Přijď, ó Duchu přesvatý…