Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Uzdravení slepce Bartimaia

©ČKBD – biblickedilo.cz

Text: Mk 10,46-52

Pomůcky: pro každého okopírovaný text, barevné fixy, biblické postavičky, brána, palma, slepec, slepecká hůl, plášť

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • moderátor přivítá všechny účastníky, usadí je do kruhu kolem připravené scény – krajina s cestou, v ní sedí slepec
 • úvodní modlitba
 • moderátor připraví plakát, na kterém je napsáno heslo „BÝT SLEPÝ a VIDĚT“. Co to znamená být slepý? Co mě k tomu napadá? A jaké je to vidět? Co vidím a slepý nevidí a naopak? Co by mně nejvíce chybělo, kdybych oslepl?
 • Shrnutí, co je napsáno, co jsem napsal, proč? Co se opakuje, co je v protikladu…
 • (Alternativa: Prohloubení – vžít se do role slepého – a ve dvojicích chvíli chodit po místnosti či po domě s tím, že průvodce mě může doprovázet jen slovy. Pak se všichni vrátí do středu a následuje krátká diskuse – co jsem vnímal, jak je náročné být slepý, jaké je to někoho doprovázet…).

Práce s textem:

 • Všichni si zavřou oči a jeden bude pomalu předčítat text. Ostatní se snaží pozorně naslouchat. Pomoci jim mohou otázky: Co slyším? Jaký obraz se mně tvoří v hlavě a vystupuje z příběhu? Jaké pocity mě napadají?
 • Krátké sdílení
 • Znovu čteme úryvek v rolích – Bartimaios, Ježíš, lid, vypravěč
 • Kriminalistické otázky: KDO, KDE, KDY, CO, PROČ

S textem do života:

 • Moderátor přidá do scény bránu a Ježíše. Bokem připraví biblické postavičky.
 • Každý si může vybrat v mysli 1 postavu, která se v příběhu mohla vyskytovat – apoštol, učedník, žena, ten kdo umlčuje, obchodník, obyvatel Jericha
 • Co dělám v okamžiku, kdy Ježíš vychází z Jericha, u brány křičí slepec provokativní slova. Postavičce dám odpovídající postoj a vložím do scény.
 • Sdílení – koho jsem si vybrala, co dělám, co si myslím
 • Ježíš slepce uzdraví, stojí proti sobě – moderátor změní scénu. Co slepec uviděl jako první? (Ježíšovu tvář, oči, světlo, lidi…?)
 • Jak bych reagovala v tomto okamžiku – zažila jsem zázrak… Dám postavičce odpovídající gesto a opět ji vložím do scény.
 • Sdílení
 • Společná modlitba na závěr setkání

 

Marek 10,46-52

46Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. 47Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 48Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 49Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ 50Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. 51Ježíš mu řekl: „Co chceš abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ 52Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.

Marek 10,46-52

46Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. 47Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 48Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 49Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ 50Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. 51Ježíš mu řekl: „Co chceš abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ 52Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.