Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Abram se v Egyptě vzdává své ženy

©ČKBD – biblickedilo.cz

Text: Gn 12,10-20

Pomůcky: okopírované texty (Gn 12,10-20), biblické mapky „Praotcové“, tužky, biblické postavičky (2x Abram, 2x Sáraj, Farao a Egypťané, izraelité, dobytek, egyptské sloupy – palác)

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Pomocí biblické mapky „Praotcové“ projdeme život praotce Abraháma. Co o něm vím? Na kterých místech se odehrával jeho život?

Práce s textem:

 • Přečíst text v rolích (vypravěč, Abram, Sáraj, Egypťané, faraónova knížata, farao, Hospodin, faraónovi lidé). Rozdělíme si role a přečteme celý úryvek.
 • Jaké máme první dojmy z přečteného textu? Jaký je rozdíl mezi Abramem při povolání (Gn 12,1-9), Abrahamem při obětování syna a Abramem, který sestupuje do Egypta a zříká se své ženy?
 • Metoda Vasteras – do textu vepíšeme 3 značky:
  • Otazník – čemu nerozumím?
  • Vykřičník – co je důležité!
  • Srdce – co mě osobně oslovuje, chytá za srdce
 • Pokusme se najít další místa v Bibli, podle kterých z představitelů izraelského národa odchází do Egypta nebo jiné cizí země.
  • Josef, Jákob, Mojžíš, Noemi s Eliezerem, Eliáš, Hagar, Josef s Marií…S textem do života:

 • Krátký úvod k biblickým postavičkám – vznik, užití, jak se s nimi pracuje.
 • Skupina se rozdělí na 2 menší skupiny a postavíme 2 scény:
  • Rozhovor Abrama se Sáraji v.10-13 (Abram, Sáraj, rodina)
  • Rozhovor Faraona s Abramem (Sáraji) v.17-20 (Farao, Abram, Egypťané, rodina)
 • Každá skupina postaví 1 scénu
 • Jeden ze skupiny představí scénu druhé skupině.
 • Metodou identifikace dále pracovat s připravenou scénou. Vyberu si jednu postavičku a pokusím se do ní vžít. Co si myslí? Co říká? Co jí běží hlavou? Vezmu si postavičku do ruky a promluvím za ni. Pak ji vrátím zpět do scény a někdo další může vzít jinou postavičku a promluvit.
 • Moderátor pak vede společné sdílení. Účastníci mohou reagovat: Co mě oslovilo? Co jsem si nově uvědomil? Je mně Abram i ve své slabosti blízký?

Text:

10I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. 11Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: „Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. 12Až tě spatří Egypťané, řeknou si: »To je jeho žena.« Mne zabijí a tebe si ponechají živou. 13Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu.“ 14Když pak Abram vešel do Egypta, spatřili Egypťané tu ženu, jak velice je krásná. 15Spatřila ji také faraónova knížata a vychválila ji faraónovi. Byla proto vzata do domu faraóna 16a ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého, takže měl brav a skot a osly i otroky a otrokyně i oslice a velbloudy. 17Ale faraóna a jeho dům ranil Hospodin velikými ranami kvůli Abramově ženě Sáraji. 18Farao tedy Abrama předvolal a řekl: „Jak ses to ke mně zachoval? Proč jsi mi nepověděl, že to je tvá žena? 19Proč jsi říkal: »To je má sestra«? Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš, vezmi si ji a jdi!“ 20A farao o něm vydal svým lidem příkaz. Vyhostili jej i jeho ženu se vším, co měl.