Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Eliáš na Chorebu – 1Kr 19,8-15a

Eliáš na Chorebu

„Hledat Boha a toužit se s ním setkat“

Texty: 1 Kr 19,8-15a

 

Pomůcky: okopírované texty se zvýrazněnými rolemi (1 Kr 19,8-15a), tužky, lepidlo, nůžky, plakát A1, různé obrázky (z kalendářů, časopisů,…), cd-přehrávač, meditační hudba, mapa, orffovy nástroje (pro každého účastníka)

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

  • Plakát s nápisem: „Kde a kdy se setkávám s Bohem?“ Při hudbě budeme tiše meditovat nad touto otázkou a hledat na ni odpověď.
  • Z nabídnutých obrázků si vyberu ten, který mě nejvíc oslovuje a nejlépe odpovídá na mou danou otázku.
  • Obrázek nalepím na plakát a pokud chci, sdělím ostatním, jaký obrázek a proč jsem si ho vybral.

 

Práce s textem:

  • přečtení textu v rolích – účastníci si rozdělí role, moderátor jim rozdá podtrhané texty a společně text přečteme
  • Podrobná práce s textem – metoda Västeras (A.Hechtová, Přístupy…s.7)

 

S textem do života:

  • Každý se pokusí vžít do role Eliáše, který je v jeskyni a čeká na Boha. Eliáš je sám uprostřed pustiny v horách. Kolem něj se přežene vichřice, zemětřesení, oheň, tichý vánek a nakonec rozmlouvá s Bohem u vchodu do jeskyně. Jak se asi cítil tento prorok?
  • Orffovy nástroje – znázornit pocity (strach, úzkost, napětí, radost…) při řádění různých živlů pomocí orffových nástrojů. Nejdříve zkusíme pocity, které v nás vyvolává vichřice, pak zemětřesení, oheň a nakonec tichý hlas vyjádřit orffovými nástroji. (není účelem mlátit do nástroje, který mám, ale naslouchat druhým, ostatním nástrojům).
  • Pak velmi pomalu přečíst text a všichni jej budou doprovázet svými nástroji.
  • Sdílení – který zvuk u ostatních mě oslovil? Který okamžik v mém vyjádření se mně líbil a proč? Vybavil jsem si nějakou podobnou událost ze svého života? Moderátor se může i zeptat, kdo chce ostatním znovu předvést např. tichý hlas, nebo vichřici, nebo oheň… účastníci si tak více uvědomí hru tónů a zvuků.
  • Na závěr znovu přečíst text s doprovodem nástrojů s tím, že každý doprovodí svým nástrojem jen ten okamžik, který ho nejvíce oslovil.

 

 

Text – Eliáš na Chorebu – 1 Kr 19,8-15a

 

19,8:Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. 9:Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: „Co tu chceš, Elijáši?“ 10:Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“ 11:Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. 12:Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 13:Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?“ 14:Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“ 15:Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti…“