Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Jakubovo setkání s Bohem – Gn 28,10-22

Setkání s Bohem – Jákobův žebřík

„setkání člověka s Bohem“

Texty: Gn 28,10-22

 

Pomůcky: okopírované texty (Gn 28,10-22), tužky, pastelky, fixy, archy papíru A1, kazetový magnetofon se svižnou hudbou, (moderátor připraví doprostřed místnosti scénu, znázorněnou postavičkami a kamínky)

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • rozdíly mezi nebem a zemí – pohyb ve dvojicích. Jeden se snaží maximálně se zmenšit (schoulí se do klubíčka), druhá se maximálně vytáhne, stoupne si na špičky (moderátor může vše podbarvit hudbou)

 

Práce s textem:

 • Přečíst text po verších
 • Snažíme se postupně hledat odpověď na otázky:
  • Co se mi na tomto biblickém textu líbí? Co mě udivuje, popř. „zlobí“?
  • Čemu nerozumím?
  • Jaký název, nadpis, bychom mohli dát textu? (která věta, slovo z textu?)
  • Jak text rozdělíme? Na jaké odstavce? Podle jakého klíče?
  • Najdeme nějaké podobné texty o slibu, příslibu, zaslíbení?
  • V jaké souvislosti se biblický text nachází?
  • Kterou větu si vezmu k srdci?

S textem do života:

 

 • účastníci se rozdělí na dvě až tři skupinky, pokusí se nakreslit scénu; pomocí pastelek a fixů zaznamenat daný text
 • povídání nad obrazy – co mě oslovuje, co je nové, co chybí, co je významné, podstatné, klíčové? Co znamenalo pro Jákoba toto setkání a co by mohlo znamenat pro mě???

 

 

 

Text- Setkání s Bohem – Jákobův žebřík

28,10:Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. 11:Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. 12:Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. 13:Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na niž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. 14:Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. 15:Hle já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím ale učiním, co jsem ti slíbil.“ 16:Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!“ 17:Bál se a řekl: „Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.“ 18:Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; svrchu jej polil olejem. 19:Tomu místu dal jméno Bét-el (to je Dům Boží). Původně se to město jmenovalo Lůz. 20:Jákob se tu zavázal slibem: „Bude-li Bůh se mnou, budeli mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dáli mi chléb k jídlu a šat k odívání 21:a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce bude mi Hospodin Bohem. 22:Tento kámen který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš odvedu ti poctivě desátky.“