Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Královna Ester u krále Est 5,1-8; 7,1-10

Ester

 

Text: Est 5,1-8; 7,1-10

 

Pomůcky: okopírované texty (Est 5,1-8; 7,1-10), tužky a fixy, biblické postavičky, rekvizity

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Provokační téma: „holokaust“. Moderátor může připravit nějaké fotografie koncentračního tábora, nebo židů, kteří ho přežily. Fotografie mohou sloužit jako impulsy pro debatu.

 

Práce s textem:

 • Společně vyhledáme všechny role v textu (Ester, král, Charbón, vypravěč) a účastníci si je mezi sebe rozdělí
 • Přečteme text v rolích
 • Rozebírání textu pomocí odkazů pod biblickým textem
 • Ve dvojicích hledáme, co se opakuje, která slova či věty
 • Sdílíme nalezené odpovědi

 

S textem do života:

 • Každý z účastníků si vybere okamžik, který ho nejvíce oslovil.
 • Tento vybraný okamžik se pokusí znázornit pomocí látek, dřívek, kamínků a ostatního výkladového materiálu
 • Až jsou všichni hotovi, prohlédneme si jednotlivá díla
 • Kdo chce, může ostatním představit svůj výtvor a vysvětlit jednotlivé symboly
 • Sdílení – co mě oslovilo na dílech ostatních, jak ke mně tento text promluvil? Jak se mně líbila či nelíbila biblická práce – co mě oslovilo a co nikoliv?

 

Text – Ester 5,1-7; 7,1-10

1Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě proti vchodu do domu. 2Jakmile spatřil královnu Esteru stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. Král vztáhl k Esteře zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se hlavice žezla.

3Tu jí král řekl: „Co ti je, královno Ester? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dáno.“ 4Ester odpověděla: „Uzná-li král za vhodné, nechť král s Hamanem přijde dnes na hostinu, kterou jsem pro něho připravila.“ 5Král řekl: „Rychle jděte pro Hamana, ať se splní Esteřino přání!“ I přišel král s Hamanem na hostinu, kterou Ester připravila. 6Když popíjeli víno, řekl král Esteře: „Jaká je tvá prosba? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude vyhověno.“ 7Ester odpověděla: „Toto je má prosba a žádost: 8Jestliže jsem získala královu přízeň a jestliže král uzná za vhodné splnit mou prosbu a vyhovět mé žádosti, nechť opět přijde král s Hamanem na hostinu, kterou pro ně připravím; zítra pak učiním, jak praví král.“ (…)

7,1I přišel král s Hamanem opět, aby popíjeli ve společnosti královny Estery. 2Také tohoto druhého dne, když popíjeli víno, otázal se král Estery: „Jaká je tvá prosba, královno Ester? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království bude ti vyhověno.“ 3Královna Ester odpověděla: „Jestliže jsem získala tvou přízeň, králi, a uzná-li král za vhodné, nechť je mi na mou prosbu darován můj život a na mou žádost můj lid. 4Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. Kdybychom byli prodáni jen za otroky a otrokyně, mlčela bych, neboť takové soužení by nebylo hodno, aby se jím král obtěžoval.“

5Zeptal se král Achašveróš, zeptal se královny Estery: „Kdo je to a kde je ten, který se opovážil udělat něco takového?“ 6Ester odpověděla: „Tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman.“ Haman zůstal před králem a královnou ochromen. 7Rozhořčený král povstal od popíjení vína a odešel do zahrady u paláce. Haman přistoupil, aby si od královny Estery vyprosil život, neboť viděl, že na něj dopadne králova zloba. 8Když se král vracel ze zahrady u paláce do domu, kde popíjeli víno, padl Haman právě na pohovku, na níž byla Ester. Tu se král rozkřikl: „To chceš dokonce u mne v domě učinit královně násilí?“ Sotva to slovo z králových úst vyšlo, zakryli Hamanovi tvář. 9Charbóna, jeden z kleštěnců, prohodil před králem: „Vždyť je tu také kůl, jejž připravil Haman pro Mordokaje, který promluvil ve prospěch králův. Stojí u Hamanova domu, vysoký padesát loket.“ A král řekl: „Pověste ho na něj!“ 10Pověsili tedy Hamana na kůl, který postavil pro Mordokaje, a královo rozhořčení se uklidnilo.

 

(5,2)Neh 2,4; Př 21,1; Est 4,11; 8,4; (3)Est 5,6; 7,2; 9,12; Mk 6,23; (4)Est 1,19; 7,3; (8)Est 7,3; 6,14;

(7,1)Est 5,8; 6,14; (2)Mk 6,23; (3)Fp 2,4; (4)Est 3,9.13; Neh 5,8; (5)2S 12,5; (6)Jb 18,7-11; (7)Př 16,14; 20,2; (8)Jb 20,5-8; (9)Ž 7,16; 141,10; (10)Ž 37,12-15; 37,32-36; 57,7; Př 11,8; Da 6,25;