Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Mojžíš touží vidět Boží slávu – Ex 33,12-23

Mojžíš chce spatřit Boží slávu

„neustálá touha člověka vidět a pochopit Boha“

Texty: Ex 33,12-23

 

Pomůcky: okopírované texty (Ex 33,12-23), tužky, pastelky a fixy, materiály na úvodní scénu (látky, provaz, svíčky), papírové postavičky různých barev, které jsou vedle sebe skládat jako puzzle, sada látek, dřívek, kamínků

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Úvodní meditace „semínko“ – zklidnit se, zaměřit svůj pohled na Boha, poznat svou maximální výšku, šířku, omezený prostor, který člověk zaujímá
 • Účastníci sedí v kruhu. Každý z nich dostane dvě papírové postavičky. Jednu v teplých a druhou ve studených barvách.
 • Nejdříve přemýšlí nad svými touhami po Bohu. Pomůckou jim mohou být začátky vět: „Toužím po Bohu, jako…“, „Toužím po Bohu, který je…“ Své pocity napíší na postavičku. Kdo chce, může přečíst nahlas, co napsal, a položit svou papírovou postavičku do středu, kde se postupně vytváří mozaika – puzzle. Kdo nechce mluvit, jen tiše položí papírovou postavičku do mozaiky.
 • Podobným způsobem účastníci přemýšlí i nad svými pochybnostmi o Bohu. „Pochybuji o Bohu, když…“, „Mám pochybnosti o Boží…, protože…“ Svoje pochybnosti napíší na druhou papírovou postavičku a opět ji s komentářem či bez něj položí do středu. (moderátor nesmí nikoho z účastníku nutit ke sdílení. Všechny může vyzvat, ale současně jim i ponechat svobodu).
 • Postupně nám tak vzniká obraz o Bohu. Obraz, který nemůže nikdo předem naplánovat či ovlivnit. Papírové postavičky do sebe různě zapadají, účastníci tak vytváří tvarově i barevně rozličný obraz o Bohu, obraz vytvořený z lidských tužeb, představ a pochybností

 

Práce s textem:

 • Společně přečteme text v dialogu – Mojžíš, Hospodin, vypravěč
 • Moderátor rozčlení text na menší oddíly (případně vybere některé věty) a účastníci je čtou s různou intonací, důrazem,…
 • Rozebírání textu pomocí metody Bludesch (Hechtová, A.: Přístupy k Bibli. s. 13).

 

S textem do života:

 • co mě nejvíc oslovilo? Která věta, slovo, okamžik? Vyjádříme to pomocí látek, dřívek,… Moderátor může pustit tichou hudbu jako hudební podbarvení (20-35 min)
 • sdílení:
  • prohlídka výtvorů + výklad
  • co mě oslovilo u jiných?
  • Poznal jsem příběh nějak nově? Jinak? Oslovil mě? Je mně bližší?
 • Při mši sv. přečte moderátor s jedním účastníkem upravený rozhovor Mojžíše s Bohem.

 

 

 

Text – Mojžíš chce spatřit Boží slávu -Ex 33,12-24

 

33,12:Mojžíš řekl Hospodinu: „Hleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid. Ale nesdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoli jsi řekl: ‚Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.‘ 13:Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost; pohleď vždyť tento pronárod je tvůj lid.“ 14:Odvětil: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“ 15:Mojžíš mu řekl: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! 16:Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země.“ 17:Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem.“ 18:I řekl: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“ 19:Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluj se však, nad kým se smiluji, a slituj se, nad kým se slituji.“ 20:Dále pravil: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.“ 21:Hospodin pravil: „Hle, u mne je místo; postav se na skálu. 22:Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, odkud nepřejdu. 23:Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo.“