Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Obětování Izáka – Gn 22,1-19

Obětování Izáka

 

Texty: Gn 22,1-19

 

Pomůcky: okopírované texty (Gn 22,1-19), obraz „obětování Izáka“ – můžeme použít např. některý z ilustrované Bible, nebo z Bible pro děti; arch papíru A2, biblické postavičky, rekvizity (beran, strom, hora, oltář…), tužky, papíry,

 

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • účastníky přivítáme, posadíme do kruhu kolem obrazu „obětování Izáka“. Moderátor všechny vyzve, aby se s ostatními podělili o svoje dojmy, zážitky
 • nebo – brainstorming – na papíře bude napsáno heslo – „obětování Izáka“. Účastníci píší, co je k tomu okamžitě napadne. Co se jim vybaví. Moderátor pak hledá, která slova se opakují, dají-li se rozdělit do několika skupin,…

 

Práce s textem:

 • vyhledáme role (Abraham, Izák, Boží hlas, beran…), rozdělíme je, v místnosti vyznačíme cestu, horu, oltář, trní
 • scénické čtení textu:
  • v rolích a v pohybu tyto texty přečteme.
  • pak moderátor znovu čte text. Ti, kdo mají roli, hrají pantomimu a ostatní vše pozorují a pozorně naslouchají
 • sdílení, reakce, Co se mně líbilo, co mě oslovilo…?
 • Metoda Bludesch (písemně)

 

S textem do života:

 • Moderátor uvede účastníky do práce s biblickými postavičkami
 • Účastníci se rozdělí na tři skupinky. Jedna bude vytvářet scénu, kdy Abrahám jde se svým synem a sluhy. Druhá se pokusí vystihnout okamžik obětování Izáka. Třetí znázorní událost po Božím zásahu, obětování berana…
 • Jednotlivé skupinky vytvoří scény, které vzájemně propojí cestou
 • Každá skupinka představí ostatním své dílo, vysvětlí funkci a postoje jednotlivých postav
 • Následuje rozhovor mezi postavami – kdokoliv může něco říct, položit otázku,… „já, jako Izák, bych se tě chtěl Otče zeptat…“ „Já, jako Abrahám, bych ti asi odpověděl…“
 • Sdílení, co je pro mě nového, oslovujícího…

 

 

 

Text – Obětování Izáka – (Gn 22,1-19)

22:1Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ 2A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ 3Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. 4Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, 5řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“

6Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. 7Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“ 8Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál. 9Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. 10I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. 11Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ 12A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ 13Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.

14Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“ 15Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: 16″Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, 17jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel 18a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“ 19Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil.