Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Povolání Abrama – Gn 12,1-9

Povolání Abrama

Texty: Gn 12,1-9

Pomůcky: okopírované texty (Gn 12,1-9), obraz např. „M. Chagall – Vzpomínka“ nebo jakýkoliv obraz, na kterém jsou uprchlíci, kteří si veškeré své jmění nesou na zádech; papír velikosti A2, silné fixy, tužky a papíry pro každého účastníka, promítačka na diapozitivy, rámečky na diapozitivy s fólií nebo se sklíčky mezi která vložíme vystřiženou fólii, jež se používá do zpětného projektoru; tenké lihové fixy (průměr 0,1-0,5 mm), tužky, papíry A5, kazetový magnetofon s tichou instrumentální hudbou

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Účastníky posadíme okolo obrazu. Každý může přemýšlet: Jak na mě tento obraz působí? Co jsem musel opustit, než jsem dorazil na místo setkání? Co vleču na svém „hřbetě“?
 • Po 3-5 minutách se můžeme rozdělit o své dojmy, nápady a poznatky. Ty nám pak poslouží jako dobrý úvod do vybraného textu o povolání Abrama (moderátor může vše podbarvit hudbou)

Práce s textem:

 • Společně hledáme osoby, které hovoří v úryvku Gn 12,1-9. Je to jen Bůh a vypravěč. Tyto „role“ obsadíme a takto přečteme text.
 • Účastníci se rozdělí do dvojic. Moderátor jim klade otázky, které si zapíší a pak na ně ve dvojicích budou hledat odpovědi:
  • Co se opakuje?
  • Co je v kontrastu?
  • Co má Abram udělat?
  • Jak se dá text rozčlenit (podle změny osob, místa, času…)?
  • Zasadit úryvek do kontextu – co mu předchází a co následuje?
  • Účastníci se rozmístí po dvojicích po místnosti a snaží se najít odpovědi na zadané otázky. Kdo je hotov, vrátí se zpět do kruhu.
 • Moderátor znovu klade stejné otázky a dvojice se dělí s ostatními o to, co objevily. Tak postupně pokračujeme otázku po otázce, až je všechny probereme.
 • Pak moderátor položí doprostřed kruhu papír formátu A2 a ptá se posluchačů, co musel Abram opustit? Co dostává jako zaslíbení? Zjištěné skutečnosti pak schematicky zapisuje na papír formátu A2:

 

– opouští – zemi rodiště (příbuzné) otcovský dům

 

 

– zaslíbení -zemi velké potomstvo velké jméno

 

– Co je na tomto schématu zajímavé, oslovující?

 

 

S textem do života:

 • Znovu si celý text přečteme, tentokrát v jiném obsazení.
 • Každý dostane jeden prázdný diapozitiv s fólií a barevné fixy. Na tento diapozitiv se pokusí jednoduše vyjádřit zastavení, verš, slovo, které ho zaujalo. Může malovat, psát, vytvořit symbol… K tomu pustíme tichou hudbu.
 • Pak si diapozitivy společně promítáme. Každý se může, ale nemusí, vyjádřit ke svému obrázku. Může vysvětlit jeho symboliku nebo přečíst verš, ke kterému se obrázek vztahuje, nebo necháme chvíli ticha. V této fázi je velmi důležité nikoho nenutit ke komentáři!
 • Po promítnutí všech diapozitivů si sedneme zpět do kruhu a každý má možnost se podělit s ostatními o to, co ho zaujalo, oslovilo, líbilo se mu… Čemu nerozuměl, co nepochopil…

Text – Povolání Abrama

12:1I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 2Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 3Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ 4A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu. 5Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli tam. 6Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy v té zemi byli Kenaanci. 7I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. 8Odtud táhl dál na horu, která je východně od Bét-elu, a postavil svůj stan mezi Bét-elem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. 9Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu.