Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Šalamoun při soudu – 1Kr 3,16-28

Moudrost a spravedlnost – 1 Královská 3, 16-28

Texty: 1 Kr 3, 16-28

Pomůcky: okopírovaný text, tužky, biblické postavičky (ženy, děti), rekvizity (trůn, dům, stromy, látky, kameny, meč…)

Průběh praktické práce s Biblí:

Přístup k textu:

 • Moderátor převypráví první část příběhu – může ho i aktualizovat do současnosti.
 • Předloží mladým problém a oni se pokusí hledat řešení. (ve dvojicích)
 • Navrhnutá řešení pak sdělíme ostatním. Nebudeme však vybírat, které je nejlepší. Necháme to tak ležet jedno vedle druhého. Začneme se zabývat textem a řešením, které objevil král Šalamoun.

Práce s textem:

 • úryvek budeme číst podle rolí. Nejdříve vybereme, kdo všechno v příběhu hovoří (Šalamoun, jedna žena, druhá žena, vypravěč).
 • Metoda Vasteras

S textem do života:

 • Pokud účastníci ještě nepracovali s biblickými postavičkami, moderátor je uvede do tohoto druhu práce, vysvětlí jim základní zásady, naučí je s postavičkama pohybovat, vyjadřovat postoje, pocity…
 • Rozdělíme se na dvě skupiny:
  • · 1. scéna – 3,16-22
  • · 2. scéna – 3,23-28
 • Každá skupina vytvoří svou scénu. Pokusí se zachytit klíčový okamžik.
 • Identifikace: Kdo bude chtít, vezme si do ruky jednu z postav a promluví jakoby jejím jménem: „Já, jako …, bych ráda řekla…“ „Já, jako…, si myslím…“ Pak postavičku vrátí na své místo a někdo jiný může vzít jinou postavičku a vžít se do její situace. Takto si postupně projdeme obě scény.
 • Na závěr vytvoříme sdílení, koho co oslovilo, čeho si všiml nově, jinak, apod.

 

Text -1 Královská 3, 16-28

16 Tehdy přišly ke králi dvě ženy nevěstky a postavily se před něj. 17 Jedna z těch žen řekla: „Prosím, můj pane, já a tato žena bydlíme v jednom domě a já jsem u ní v domě porodila.18 Třetího dne po mém porodu také tato žena porodila. Byly jsme spolu a v tom domě s námi nebyl nikdo cizí, v domě nebyl nikdo kromě nás dvou. 19 Syn této ženy však v noci zemřel, neboť ho zalehla. 20 Proto v noci vstala, a zatímco tvá otrokyně spala, vzala mého syna od mého boku, položila si ho do klína a svého mrtvého syna položila do klína mně. 21 Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však zrána pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila.“ 22 Druhá žena však prohlásila: „Nikoli. Můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj.“ Ale první trvala na svém: „Ne. Tvůj syn je ten mrtvý, a ten živý je můj.“ A tak se před králem hádaly.23 Král řekl: „Tato tvrdí: »Ten živý je můj syn, a ten mrtvý je tvůj.« A tato tvrdí: »Ne, tvůj syn je ten mrtvý, a ten živý je můj.«“ 24 Král proto poručil: „Podejte mi meč.“ Přinesli tedy před krále meč. 25 A král nařídil: „Rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé.“ 26Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a jíž se srdce svíralo soucitem nad jejím synem: „Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ Ale druhá řekla: „Ať není ani moje ani tvoje. Rozetněte je!“27 Tu král rozhodl: „Dejte to živé novorozeně té, která řekla: »Neusmrcujte je«; to je jeho matka.“ 28 Když se celý Izrael dozvěděl o rozsudku, který král vynesl, jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán Boží moudrostí k vykonávání soudu.