Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Sirachovec – ženu statečnou kdo nalezne?

Text: Př 31,10-27

pomůcky:  obrázky, látka do středu, nápis: „Jaký projev díků, úcty, vděčnosti mě nejvíce potěší? Mě v poslední době potěšil?“, texty, silné fixy, velké pruhy papíru na nové verše

přístup k textu:

 • Moderátor položí na stůl nejrůznější obrázky
 • Moderátor vyzve účastníky, aby se zamysleli nad tímto: Jaký projev díků, úcty, vděčnosti mě nejvíce potěší? Mě v poslední době potěšil?
 • Účastníci si vyberou obrázek, který trošku odpovídá odpovědi na zadanou otázku a jeden po druhým se sdílí o svoje zkušenosti
 • Moderátor uvede do židovského pátečního večera- uvítání nevěsty šabatu, při kterém čte muž své ženě slova z poslední kapitoly knihy Přísloví

práce s textem:

 • přečíst text po verších
 • linecká metoda:
o    líbí /nelíbí
o    čemu nerozumím
o    kontext
 • Společné sdílení odpovědí

s textem do života:

 • Účastníci si vyberou obraz z textu, který je nejvíce oslovuje. Tento obraz, verš, se pokusí napsat v současné řeči velkým písmem na pruh papíru, vytvoří tak nový aktualizovaný verš.
 • Verše pak poskládáme za sebe (tak jak by šly v knize Přísloví) a text znovu přečteme
 • Sdílení, co mě na nové verzi „ženy statečné“ oslovilo?
 • Modlitba

10  Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.
11  Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.
12  Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.
13  Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.
14  Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.
15  Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.
16  Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.
17  Bedra si opáše silou a posílí své paže.
18  Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.
19  Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.
20  Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.
21  Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu.
22  Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.
23  Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.
24  Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.
25  Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.
26  Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.
27  Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.
28  Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí:
29  „Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.“
30  Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.
31  Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!