Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biblické mapy
Velkoformátové biblické mapy
Otevřít
Magnetické záložky
Záložky do knihy s biblickým citátem
Otevřít
Metodické pomůcky
Knihy o práci s Biblí
Otevřít
Previous
Next

Žalm 145 – Ž 145,1nn

Žalm 145

 

Pomůcky: text žalmu 145 v ekumenickém a v Bognerově překladu, velký papír, tužky,

 

Tipy: pro lepší přehled je možné použít i více různých překladů

 

Průběh praktické práce s Biblí:

  • společně poprosíme Ducha svatého o vedení
  • přečteme si text, můžeme číst postupně v kruhu každý jeden verš
  • rozdělíme se na 2 skupinky, každá dostane jiný překlad žalmu.
  • v 10-ti minutách ticha si každý znovu čte ten svůj text a podtrhává si: vlnovkou – označení (tituly) Boha, rovnou čarou – Boží vlastnosti (jaký Bůh je), přerušovaně – co Bůh dělá pro člověka
  • pak si připravíme doprostřed stolu velký papír, který rozdělíme na 3 díly s nadpisy: Označení Boha, Boží vlastnosti, Co Bůh dělá
  • jednotlivé kolonky postupně vyplňujeme tak, že vedle sebe s pomlčkou píšeme výrazy z obou překladů a vzájemně je srovnáváme
  • zajímavosti k žalmu: je to žalm ze skupiny hymnických žalmů (žalmy lze dělit na 9 skupin – hymny, královské žalmy, nářky lidu, nářky jednotlivce, děkovné, mudroslovné a naučné básně, poutní, výpravné, liturgické). Jednotlivé verše žalmu jsou seřazené podle hebrejské abecedy (od álef až po táv). Tento žalm se používal jako modlitba před jídlem.
  • Na závěr si každý znovu přečte tento žalm145 a zamyslí se nad tím, jaký je jeho osobní Bůh, jakou s ním má zkušenost. Pokusíme se to formulovat každý pro sebe jednou větou
  • Pak může následovat píseň, např.: Laudato sii,…

 

Tabulka na závěr může vypadat takto: (Bognerův – ekumenický překlad)

Označení Boha

 

Boží vlastnosti

 

Co Bůh dělá

 

Bognerův Ekumenický Bognerův Ekumenický Bognerův Ekumenický
Bože můj můj Bože veliký veliký moc bohatýrské činy
Hospodin 9x Hospodin 10x vší chvály hodný nejvyšší chvály… tvé divy divuplná díla
vznešenost velikost důstojná a sláva má soucit se slitovává
nesmírnost velikost o slávě tvého království slavnost kralování
velkou laskavost velkou dobrodivost tvoje vláda trvá po všechna pokolení …přečká všechny pokolení
velkou spravedlnost spravedlivý podpírá všechny, kdo klesají podpírá všechny klesající
milosrdný milostivý pozvedá všechny sklíčené všechny sehnuté napřimuje
milostivý plný slitování dáváš pokrm v pravý čas v pravý čas dáváš pokrm
shovívavý otvířáš svou ruku otvíráš svou ruku
plný lásky nesmírně milosrdný sytíš vše živé s laskavostí ve své přízni sytíš všechno, co žije
dobrotivý ke všem ke všem dobrotivý vyplní vůli svých ctitelů vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí
síla bohatýrská síla slyčí jejich volání a zachrání je slyší, když volají o pomoc a zachrání je
moc bohatýrské činy zachovává všechny, kdo ho milují všechny, kdo ho milují, ochraňuje
sláva bezboníky zničí svévolníky vyhlazuje
sláva tvé vznečené říše důstojnost kralování tvého
věrný věrný
svatý svatý
spravedlivý spravedlivý
svatý svatý
blízký je blízko